V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KALISTA, Karel

Karel KALISTA (* 24. 1. 1890 Praha, † 13. 9. 1954 Praha)  – herec a divadelní režisér. V letech 1907–19 prošel různými div. společnostmi, pak hrál a režíroval na jevištích v Praze (Uranie, Švandovo divadlo), oblastních divadlech (Olomouc, Hradec Králové, Kladno, České Budějovice) a u div. společností (mj. F. Lacina, J. Burda). Po válce působil v Novém divadle (1945–48) a nakonec jako asistent režie v Divadle státního filmu. Ačkoliv první zkušenost před kamerou získal už v němé éře malou rolí šikovatele (Pražské děti, 1928), celé jeho kinematografické konto obsahuje epizody z jen čtyř filmů, z nichž tři další už byly zvukové: generál (Housle a sen, 1946), gazda (Nikola Šuhaj, 1947) a vrátný (Parohy, 1947).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!