V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KALENDOVÁ, Věra

Věra KALENDOVÁ provdaná Nejezchlebová (* 30. 8. 1919 Prostějov, † 13. 1. 2003 Nová Ves pod Pleší)  – herečka. Studovala dramatické oddělení na Státní konzervatoři v Brně (1936–39) a během protektorátu získala praxi na oblastních scénách v Kladně (1939–42), Českých Budějovicích a Táboře (1942–43), Pardubicích (1943–44) a Hranicích (1944–45). Poválečnou etapu zahájila krátkým angažmá v Kladenském divadle (1945–46), aby pak jevištní činnost završila v pražských souborech Divadla V+W (1946–47) a Divadla státního filmu (1948–51) a věnovala se pak již jen filmu. Debutovala ihned po osvobození a v první dekádě znárodněné kinematografie se objevila ve stěžejních dílech podle známých literárních předloh, mj. svačinářka (Siréna, 1947), žena v krčmě (Čapkovy povídky, 1947), přiopilá nevěsta Blaženka (Hostinec „U kamenného stolu“, 1948), děvečka u rychtáře (Divá Bára, 1949), žena v tramvaji (Němá barikáda, 1949) a nacistická dozorkyně (Past, 1950). Jejímu robustnějšímu zjevu a naturelu hověly postavy prostých žen z měst i venkova, rezolutních postojů, jadrného projevu či komisního chování, jichž vytvořila na pět desítek a celou řadu i na obrazovce. A nešlo vždy jen o epizodky. Hrála hostinské (Přiznání, 1950; Usměvavá zem, 1952; Komedianti, 1953), dělnice (Dva ohně, 1949; Nevěsta, 1970), družstevnice (Kuřata na cestách, 1962), zdravotnice (Případ dr. Kováře, 1950; Zlatý pavouk, 1956; Sny na neděli, 1959), domovnice (Májové hvězdy, 1959), bytné (Fešák Hubert, 1984), úřednice (Klec pro dva, 1967), prodavačky (Dva tygři, 1966), vrátné (Soukromá vichřice, 1967; Samorost, 1983) a kuchařky (Skleněný dům, 1981). Početnou a výraznou skupinu reprezentují úlohy manželek, často klevetivých, závistivých a věčně nespokojených. Mezi manželskými partnery se vystřídali mj. B. Prchal (Velký případ, 1946), V. Boček (Ves v pohraničí, 1948), J. Seník (Vzbouření na vsi, 1949), O. Korbelář (Vstanou noví bojovníci, 1950), J. Plachý (Haškovy povídky ze starého mocnářství, 1952), J. Beyvl (Po noci den, 1955), J. Hlinomaz (To byla noc, 1957; Vánice, 1962). Roztomilou etudu měla ve SmoljakověPodskalského komedii Kulový blesk (1978), kde jako důchodkyně Máňa zrazuje kamarádku (M. Ježková) od výměny bytu. Ještě v pokročilém věku ji obsadil O. Reif do provokativní tragikomedie Postel (1998). Na obrazovce se vedle inscenací a tv. filmů (mj. Kat nepočká, 1971; Hlavní výhra, 1982; Bláznivá láska, 1993; Markétin zvěřinec, 1998) uplatnila hlavně v seriálech (30 případů majora Zemana, 1974–79; Arabela, 1979; Malý pitaval z velkého města, 1982; Návštěvníci, 1983; Santika, 1983; Létající Čestmír, 1984; Případ pro zvlášní skupinu, 1989; Největší z Pierotů, 1990; O zvířatech a lidech, 1994; Četnické humoresky, 2000).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!