V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KALAŠ, Karel

Karel KALAŠ (* 9. 10. 1910 Vídeň, † 3. 5. 2001 Praha)  – operní pěvec-basista. Jeho otec patřil v rámci české menšiny v hlavním městě c. a. k. monarchie k čilým ochotníkům, a láska k div. prknům se přenesla i na syna. Ten se vyučil knihtiskařem (1926–30), byl strojmistrem, ale záhy za krize byl propuštěn. Začal stále ještě ve Vídni (u F. Pagina) studovat soukromě zpěv. Poté získal roku 1934 angažmá ve Slovenském národním divadle v Bratislavě, odkud po vzniku Slovenského štátu přešel do Národního divadla v Praze (1939), jehož členem byl až do roku 1972. Výraznou epizodní roli emeritního pěvce Mistra Bílka, nejstaršího účastníka velké bytové směny, který ji navíc zdánlivou smrtí málem zmaří, vytvořil ve SmoljakověPodskalského komedii Kulový blesk (1978). Objevil se ještě jako operní pěvec v Sísově hudebním filmu Blues pro EFB (1980). Na obrazovce se objevoval už od konce 50. let hlavně v inscenacích a záznamech představení klasických oper i operet (Bohéma, 1959; Prodaná nevěsta, 1962; Hoffmannovy povídky, 1962; Juliette, 1969; Dalibor, 1978), ale také v seriálu Arabela (1979).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!