V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KADLEC, Rudolf

Rudolf KADLEC (* 24. 1. 1889 Praha, † 31. 5. 1959 Praha)  – herec; manžel herečky E. Švandové. Začínal na počátku 20. století v div. společnosti Josefa Faltyse a od roku 1912 byla jeho jevištní činnost spjata se Švandovým divadlem, kde hrál uhlazené salonní milovníky a později zde zastával funkci spoluředitele (1922–28). Poprvé se seznámil s filmováním prostřednictvím úlohy zamilovaného adjunkta Petřiny ve Fenclově komedii Zlaté srdéčko (1916). Za partnerku zde měl svou manželku, po jejímž boku vytvořil menší role ještě ve třech filmech němých (Pražští adamité, 1917; Sněženka z Tater, 1919; Macocha, 1919) a jednom zvukovém, v životopisném snímku S. Innemanna Karel Havlíček Borovský (1931), kde ztělesnil Havlíčkova švagra Jaroše. Dvě rozdílné polohy mu nabídly úlohy plzeňského hejtmana Hory v Innemannově historickém dramatu Psohlavci (1931) a mahárádži z Yohiru v detektivní komedii M. Friče Tři vejce do skla (1937). Dále se již ve filmu neuplatnil.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!