V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KADEŘÁVEK, Emil

Emil KADEŘÁVEK (* 16. 6. 1926 Praha, † 23. 12. 1991 Praha)  – herec a divadelní režisér; manžel herečky V. Kubánkové. Absolvoval dvouletý kurs v knihkupectví Šolc a Šimáček a pak dva roky studoval na dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze (1943 až 1945). První poválečná léta hrál mj. v Divadle Větrník, Divadle 5. května a Divadle satiry v Umělecké Besedě. Nejdelší angažmá pak strávil v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého (1949–67), odkud přešel jako herec a režisér do Divadla Vítězného února v Hradci Králové a jevištní dráhu zakončil v Krajském divadle Příbram (1972–89). Ve filmu zanechal pouze nepatrnou stopu v podobě epizodních rolí havíře (Nad námi svítá, 1952), mladého družstevníka (Návštěva z oblak, 1955), čeledína (Strakonický dudák, 1955), úředníka (Nevěra, 1956), zlepšovatele (Cesta zpátky, 1958), předsedy JZD (Místo v houfu, 1964) a pilota (Skok do tmy, 1964).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!