V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KAČÍRKOVÁ, Eva

Eva KAČÍRKOVÁ rozená Navrátilová (* 26. 1. 1937 Olomouc)  – spisovatelka a scenáristka. Vystudovala obor biologie-chemie na Fakultě přírodních věd Univerzity Palackého v Olomouci (1959). Pracovala jako učitelka, asistentka ve výzkumném ústavu, v zahraničním obchodě a ve stavebních podnicích. S literární činností začala roku 1969 a od roku 1973 tvoří ve svobodném povolání. Svými psychologicky laděnými detektivními romány (mj. Masožravé rostliny, 1975; Riziko povolání, 1984; Výprodej obnošených snů, 1991), z nichž některé byly přeloženy do cizích jazyků, získala přízeň kritiky i čtenářů. Je také autorkou námětů a scénářů k filmům režisérky V. Chytilové Panelstory aneb Jak se rodí sídliště (1979) a Pasti, pasti, pastičky (1998). Chytilová ji také do několika svých filmů obsadila jako herečku (Hra o jablko, 1976; Faunovo velmi pozdní odpoledne, 1983; Pasti, pasti, pastičky, 1998) a její největší rolí se stala ústřední ženská postava svobodné matky Marie v hořké komedii opět V. Chytilové Panelstory aneb Jak se rodí sídliště (1979).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!