V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KACLOVÁ-VALIŠOVÁ, Katy

Katy KACLOVÁ-VALIŠOVÁ (* 28. 9. 1883 Praha, † 15. 4. 1971 Praha)  – herečka; sestra herečky Boženy Jeřábkové a matka herce F. Krůty. Se zkušenostmi nadšené div. ochotnice nabídla své herecké služby průkopníkům české kinematografie ještě před 1. světovou válkou. Ve film. přepisu Stroupežnického dramatu Zkažená krev (1913) režiséra Aloise Wiesnera, který zde hrál jejího otce, zpodobnila hlavní ženskou roli zlodějské dcerky Barušky. Po sérii krátkých frašek Zub za zub (1913), Cholera v Praze (1913), Pět smyslů člověka (1913) a Zamilovaná tchýně (1914) zakončila definitivně své film. angažmá rolí švadlenky Čiperné z Fenclovy komedie Pražští adamité (1917).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!