V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

CHYTILOVÁ, Miriam

Miriam CHYTILOVÁ (* 21. 6. 1965 Praha)herečka. Je dcerou vědeckého pracovníka v oblasti logiky a vychovatelky nevidomých dětí. Když jí bylo sedm, vybral si ji při konkursu režisér Jaromír Dvořáček do svého dětského filmu Adam a Otka (1973) jako představitelku titulní role venkovské Otky, která se svým starším bratrem (Jan Gottlieb) prožije prázdninová dobrodružství na návštěvě v Praze. Následovala řada dalších větších i menších rolí pihovatých holčiček a dívek ve filmu (Mys Dobré naděje, 1975; Čas lásky a naděje, 1976; Jak se točí Rozmarýny, 1977; Indiáni z Větrova, 1979; Muž přes palubu, 1980) a v televizi, kde ji proslavila zejména ústřední postava čiperné Klárky, dočasně žijící s bratříčkem u své venkovské babičky (L. Havelková), v seriálu Tajemství proutěného košíku (1977). Na základní škole navštěvovala dramatický kroužek J. Steimarové při LŠU, aby pak v hereckém vzdělávání pokračovala na Státní konzervatoři v Praze. Během studia získala již dramatické role v televizí (Šimona, 1982; Od sedmi do čtyř, 1984; Růžový ostrov, 1984) i ve filmu (Amadeus, 1984; Až do konce, 1984; Zátah, 1984). Po absolutoriu (1986) strávila rok v Horáckém divadle v Jihlavě, na další čtyři sezony přijala angažmá v libereckém Divadle F. X. Šaldy a po návratu do Prahy účinkovala v představení Něco z Alenky v divadle Ta Fantastika (1991–96). Příležitostně se objevuje na tv. obrazovce (Dcera národa, 1990; Televize, 1994; Nepodepsaný knoflík, 2003; Jasnovidec, 2004; seriály Na hraně, 1996 a Hospoda, 1996) a ještě méně příležitostí jí nabízí film (Prokletí domu Hajnů, 1988; Muka obraznosti, 1989; Houpačka, 1990; Kolja, 1996). Dnes je zato jednou z nejobsazovanějších dabingových hereček (propůjčuje hlas např. Jodii Foster, Bridget Fonda a Jennifer Aniston).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!