V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

CHVÁLOVÁ, Lída

Lída CHVÁLOVÁ Ludmila (* 5. 2. 1917 Praha, † 5. 10. 1972 Praha)  – herečka. Po studiu herectví na Státní konzervatoři v Praze (1932–35) začínala v Českém divadle moravskoslezském v Ostravě (1935–37) a poté vystřídala angažmá v Národním divadle (1937 až 1940) a v Městském divadle na Královských Vinohradech, respektive Ústředním divadle československé armády (1941–54). Jejího temperamentního zjevu a pohotového projevu si počátkem 40. let povšimli filmaři, kteří ji využívali především v komediích do vedlejších úloh atraktivních mladých žen z lepších rodin: panna Mína, jedna ze snoubenek čekajících na sňatek v Čekankách (1940) V. Borského, čerstvá novomanželka Karla Molendová v komedii M. Friče Roztomilý člověk (1941) a zamilovaná dcera chamtivých Felixových ve Fričově Tetičce (1941). Následovalo už jen několik epizodek (Počestné paní pardubické, 1944; Černí myslivci, 1945; Nikola Šuhaj, 1947) a spolupráci s filmem uzavřela rolí matky pohřešovaného dítěte v povídce Případ s dítětem z detektivního filmu M. Friče Čapkovy povídky (1947).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!