V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

CHROMEK, Rudolf

Rudolf CHROMEK (* 21. 10. 1918 Rajhrad, okres Brno, † 19. 2. 1998 Brno)  – herec. Začal na přelomu 30. a 40. let ve Východočeském divadle v Pardubicích a během okupace hrál v Bittlově společnosti a Horáckém divadle v Třebíči – Jihlavě. Po válce působil především v Brně, nejprve v Městském divadle mládeže (1946–48) a pak až do odchodu do důchodu ve Státním divadle (1948–81). S filmem spolupracoval velmi ojediněle a počínaje snímkem Nevěra (1956) se omezila jen na epizodní role ředitele Domu osvěty (Třiatřicet stříbrných křepelek, 1964), astronoma (Svatby pana Voka, 1970), klenotníka (Hry lásky šálivé, 1971), družstevníka (Plavení hříbat, 1975) a hostinského Bekiše (Náš dědek Josef, 1976). Ve Vávrově rekonstrukci historické událostí Dny zrady (1973) ztělesnil armádního generála Jana Syrového.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!