V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

CHOC, Jaroslav

Jaroslav CHOC (* 20. 3. 1929 Planá nad Lužnicí, † 29. 9. 2011 Plzeň) herec. Vyrůstal v Děčíně a v Praze, kde ho k herecké kariéře iniciovalo shlédnutí Čápova filmu Babička (1940) o Vánocích roku 1941. Absolvoval studium herectví na DAMU (1953) a po tříletém angažmá v Krajském divadle Teplice nalezl roku 1956 domovskou scénu v plzeňském Divadle J. K. Tyla, kterému zůstal věrný až do konce své profesní dráhy (1999). Nastudoval zde přes 150 rolí. Vynikal nepřehlédnutelnou postavou i hlasem, bravurně zvládal činoherní i operetní role. Ve filmu vytvořil pouze nevelké role a epizodky tv. reportéra (Okurkový hrdina, 1963), tajemníka Káranského (Neříkej mi majore! (1981), strážného (Vítr v kapse, 1982), kadeřníka (Discopříběh, 1987) a vesničana Hucka (Stůj, nebo se netrefím, 1998). Objevil se také v tv. filmech Slitování, Světlano! (1962), Kolečkáři (1974), Vražda před večeří (1982), Návštěva staré dámy (1999) a Věrní abonenti (2001) a tv. seriálu Dobrodružství kriminalistiky (1989). Po revoluci 1989 se angažoval v komunální politice, byl pedagogem Plzeňské konzervatoře a jako režisér spolupracoval s amatérským divadelním souborem v Plasech.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!