V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

CHMELÍK, Radúz

Radúz CHMELÍK (* 3. 5. 1924 Brno, † 31. 12. 2005 Praha)  – herec a divadelní režisér. Vystudoval obchodní akademii, ale hned po 2. světové válce zběhl k divadlu. První angažmá získal v Beskydském divadle v Novém Jičíně (1945–53), kde svou hereckou činnost postupně rozšířil o režii. V obou profesích pokračoval i na dalších oblastních scénách v Opavě (1953–54) a Olomouci (1954–60). Od roku 1960 až do odchodu do důchodu (1988) byl členem pražského Divadla E. F. Buriana. První zkušenost s filmováním získal epizodkou tlustého muže v Moskalykově středometrážním snímku Oranžový měsíc (1962). V dalších filmech, jejichž počet nepřesáhl ani tucet, na něho obvykle připadly postavy úředníků (Návraty, 1972; Noc klavíristy, 1976) a hlavně mužů nejrůznějšími akademickými tituly, např. vysokoškolský profesor (Těch několik dnů…, 1968), laboratorní výzkumník (Jakou barvu má láska, 1973; Můj hříšný muž, 1986), právník (Víkend bez rodičů, 1981), inženýr (Rozpuštěný a vypuštěný, 1984), náměstek (Druhý tah pěšcem, 1984), vedoucí výzkumného oddělení (Můj hříšný muž, 1987). Byl ale také gestapákem (Ta chvíle, ten okamžik, 1981) a pana Baltazara si zahrál v Balíkově psychologickém snímku Experiment Eva (1985). Příliš štědrá k němu nebyla ani televize, objevil se v několika inscenacích (Kouzelný dům, 1970; Píšťalka pro dva, 1974; Kdyby Praha povstala, 1975; Královská hra, 1980), pohádkách (O Terezce a paní Madam, 1976; O hruškách ušatkách a jablíčku parožátku, 1979) a seriálech (Eliška a její rod, 1966; 30 případů majora Zemana, 1974–79). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1996).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!