V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

CHARVÁT, Karel

Karel CHARVÁT (* 14. 8. 1930 České Budějovice, † 31. 12. 2003 České Budějovice)  – herec. Ještě před studiem herectví začínal na konci 40. let ve Vesnickém divadle. Po absolvování DAMU (1954) byl angažován na šest sezon do pražského Divadla Jiřího Wolkera a pak se stal dlouholetým členem Jihočeského divadla v Českých Budějovicích (1960–92). První kroky před kamerou učinil jako mladý nápadník Vítek ve studentském krátkém filmu Ženichové aneb Kdo chce kam, pomozme mu tam (1955). Nevelké role pak hrál už jen v celovečerních filmech: armádní kapitán Pleskot (Každý mladý muž,1965), bývalý nacistický důstojník Herbert (Já, spravedlnost, 1967), dřevorubec (Černý vlk, 1971), osvětlovač (Případ mrtvých spolužáků, 1976), technik v cihelně (Poprask na silnici E 4, 1979) a návštěvník koleje (Tchán, 1979). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (2000).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!