V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

CHAFOUR, Manon

Manon CHAFOUR , též CHAUFOUR, vl. jm. Ehrfur (* 2. 12. 1914 Prostějov, † 28. 12. 1970 Berlín)tanečnice, choreografka, herečka a zpěvačka. Taneční průpravu získala u Elly Fuchsové a později se učila u M. Wigmanové a R. Labana. Jako fyzicky a technicky mimořádně vybavená tanečnice nastoupila do angažmá v saském Chemnitzu (1931–34) a pak byla sólistkou Státní opery v Berlíně (1934–44). Po válce tančila v Divadle V+W U Nováků (1947–48), Divadle státního filmu (1948–50) a Divadle Umění lidu v Karlíně (1950–56). Kariéru završila v souboru Komické opery v Berlíně (1956–70). Vedle svých div. úvazků pořádala četná koncertní turné. Několikrát se herecky uplatnila ve filmu, kde vytvořila menší postavy zpěvačky Manon Fleure v komedii V. Wassermana Tři kamarádi (1947), manželky nevěrného bankéře Kliky (E. Linkers) v dramatu Karla Steklého Kariéra (1948), starostovy dcery Kláry ve Steklého komedii Soudný den (1949) a tanečnice v dramatu V. Borského podle povídky Svatopluka Čecha Jestřáb kontra Hrdlička (1953).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!