V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HUBA, Mikuláš

Mikuláš HUBA (* 12. 10. 1919 Spišská Nová Ves, † 12. 10. 1986 Bratislava) ;– slovenský herec; manžel operní pěvkyně Márie (Mimi) Kišonové-Hubové (1915–2004) a otec herce M. Huby. Během gymnaziálních studií byl členem ochotnického souboru Hviezdoslav. Po maturitě odešel do Bratislavy studovat právo a filozofii, ale nakonec se rozhodl (1937) pro Hudební a dramatickou akademii, kterou absolvoval roku 1940 u profesora J. Borodáče. Už jako posluchač akademie se stal roku 1938 členem činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě, jemuž zůstal věrný po zbytek života. Dlouho svůj mužný, pateticky sošný zjev a zvučný hlas propůjčoval romanticky vznosným hrdinům, k nimž posléze přibývaly úlohy psychologicky složitější i veseloherní. Před kamerou debutoval epizodní úlohou ing. Gregora v prvním slov. filmu Varúj...! (1946), který natočil M. Frič. V jeho filmografii převládají postavy vysokoškolsky vzdělaných mužů (Priehrada, 1949; Na pochode sa vždy nespieva, 1960; Advokátka, 1977), vysokých funkcionářů (Mladé srdcia, 1952; Horúčka, 1975) a důstojníků (Siedmy kontinent, 1966; Zajtra bude neskoro, 1972). Podobné typy a charaktery z řad příslušníků inteligence vytvořil v několika českých filmech: major SNB v Machově dobrodružném dramatu Akce B (1951), čs. delegát v OSN v Kadárově a Klosově silně tendenčním politickém dramatu Únos (1952), rozvážný letištní inspektor Lipták v Dubově společenském dramatu Letiště nepřijímá (1959) a švédský státník a Komenského příznivec Oxenstierna ve Vávrově životopisné fresce Putování Jana Amose (1983). Spolu s Miroslavem Cikánem režíroval film Boj sa skončí zajtra (1951). Mimořádného ohlasu dosáhla jeho tvorba recitační. Součástí jeho života byla dlouholetá společenská a politická angažovanost ve vysokých stranických a svazových funkcích. Od roku 1951 působil jako pedagog na VŠMU. Přehled a zhodnocení jeho tvorby shrnuje sborník Mikuláš Huba (1995), který sestavila Dagmar Podmaková. Kromě titulů Zasloužilý umělec (1966) a Národní umělec (1973) byl laureátem Národní ceny (1949), Státní ceny (1951) a nositelem Řádu práce (1979)

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!