V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOLÝ, Tomáš

Tomáš HOLÝ (* 17. 3. 1968 Praha, † 8. 3. 1990 Kytlice, okres Děčín, autonehoda)  – dětský herec. K filmu se dostal na doporučení svého strýce, který pracoval ve FSB jako rekvizitář. Nejprve na sebe upozornil komickými rolemi roztomilých klučinů v komediích O. LipskéhoMarečku, podejte mi pero!“ (1976) a Ať žijí duchové! (1977). Největší dětskou hvězdu české kinematografie a televize z něho učinily až ústřední postavy městských chlapců shodně pojmenovaných Vašek, jejichž zvídavost, neposednost, prostořekost a svéhlavost vyvolává zmatky ve svém okolí, v rodinných tv. komediích Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977), Jak dostat tatínka do polepšovny (1978) a v Gajerově film. trilogii ze šumavské přírody Pod Jezevčí skálou (1978), Na pytlácké stezce (1979) a Za trnkovým keřem (1980). Zdařile se vyrovnal i s dramaticky náročnějšími rolemi, jaké představovaly úlohy nezvladatelného syna učitelky (D. Kolářová) v Kachyňově Setkání v červenci (1978) a adoptivního Honzíka v Jirešově psychologickém snímku Útěky domů (1980). Temperamentní uličníky si zahrál ještě ve filmech Postavení mimo hru (1979) a Prázdniny pro psa (1980). Slibně se rozvíjející hereckou dráhu opustil z vlastní vůle, aby se věnoval studiu. Po gymnáziu nastoupil na právnickou fakultu, kterou však z důvodu předčasné smrti nestihl dokončit.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!