V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HLAVATÁ, Věra

Věra HLAVATÁ (* 17. 9. 1907 Praha, † 198? Praha)  – herečka; dcera herce F. Hlavatého a sestra herce V. Hlavatého. Začínala jako elévka v pražském Národním divadle (1913–26), po zrušení sboru élévů přešla do činohry divadla Uranie a pak zakotvila v Divadle Vlasty Buriana. Po provdání zanechala umělecké činnosti a nastoupila místo zahraniční korespondentky v Čs. keramice. Hrála dívčí role dcer v šesti němých filmech, z nichž první dva režíroval její otec (Neznámé matky, 1921; Román hloupého Honzy, 1926) a další natočili S. Innemann (Milenky starého kriminálníka, 1927), J. Rovenský (Dům ztraceného štěstí, 1927), V. Kubáska (Paní Katynka z Vaječného trhu, 1927) a naposled jako dívka z Libušiny družiny ve velkofilmu J. S. Kolára Svatý Václav (1929).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!