V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HEIN, Milan

Milan HEIN (* 13. 8. 1946 Hranice na  Moravě)herec a divadelní ředitel; bratr televizní hlasatelky Marty Skarlandtové (* 1948). Nedokončil studium žurnalistiky a od počátku 70. let prošel jako herec řadou oblastních divadel (Český Těšín, Most, Příbram, Kladno). Ve druhé polovině 80. let účinkoval v pražské Redutě, jejíž intimní atmosféra ho okouzlila natolik, že roku 1995 sám otevřel vlastní komorní scénu – divadlo Ungelt, kde našla svou domovskou scénu mj. M. Kubišová. V čekém filmu zaím zanechal svou stopu jen v epizodních či menších rolích. Před kamerou debutoval v tv. seriálu Pan Tau (1969–74) a v hraném filmu hned čtyřmi epizodami v jediném roce: voják (Osvobození, 1976), důstojník (Čas lásky a naděje, 1976), král Žlutého moře v pohádce Malá mořská víla (1976) a Luděk, kamarád Honzy (A. Procházka), v Hanibalově příběhu Dobrý den, město (1976). Poté byl ženichem (Panna a netvor, 1978), objevil se ve Strnadově snímku Poprask na silnici E4 (1979) a od počátku 80. let mu role narůstaly: muž s televizí (Jako zající, 1981), elegantní muž (Konečná stanice, 1981), muž ve Stromovce (Veronika, 1985), průvodce (Chobotnice z II. patra, 1986), herec Martin Kubát (Pan Tau, 1988), redaktor (Hranice vdovy, 1982; Uzavřený okruh, 1989), aby se po delší odmlce objevil na film. plátně v Bestiáři(2006) I. Pavláskové. Vystupoval také na tv. obrazovce jak v dalších seriálech (Sanitka, 1984; Chobotnice z II. patra, 1986, Pražský student, 1991; Mladý Indiana Jones, 1992; Hříchy pro pátera Knoxe, 1992), i v inscenaci O mrtvých jen dobře (1985). Příležitostně publikuje články a rozhovory. Omylem bývá zaměňován za epizodistu Jiřího Heina (mj. Sokolovo, Oldřich a Božena). O jeho osudech vypovídají i tv. dokumenty Zpověď Ungelt (2000), 13. komnata Milana Heina (2008) a zčásti i 13. komnata Marty Kubišové (2009).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!