V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HANZLÍK, Kryštof

Kryštof HANZLÍK (* 4. 5. 1962 Praha)filmový a televizní režisér, scenárista, producent, hudební skladatel; syn spisovatele, básníka a scenáristy Josefa Hanzlíka (* 1938), Po maturitě na gymnáziu v Hellichově ulici nastoupil do FSB jako asistent režie (1980–90) a spolupracoval s významnými režiséry českými (mj. L. Rychman, Václav Vorlíček, D. Klein, V. Drha, Antonín Moskalyk, J. Krejčík) i zahraničními (Bob Hoskins, Margarethe von Trotta). Dvakrát neúspěšně usiloval o přijetí na FAMU (1985, 1986) a pak studoval šest semestry teorii kultury na pražské FF UK. Jako samostatný režisér debutoval postkatastrofickým autorským sci-fi snímkem Poslední přesun (1995) a podobný žánrový klíč s motivy nedosloveného tajemství zvolil i pro další režii podle vlastního námětu, dětský film Do nebíčka (1997). V dalších film. a tv. projektech obrátil pozornost ke komediálnímu žánru (Věrní abonenti, 2001; Dva na schodišti, 2005), a hlavně na dětského diváka v pohádkách (Zimní víla, 1999; Královský slib, 2001; Hospoda U bílé kočky, 2008) a dobrodružných příbězích (Tajemství dešťového pokladu, 2009). Pro čtvrtý celovečerní film pro kina Crash Road (2007), který líčí cestu mladé rebelky (A. Hanychová) za „hodnými lidmi“, zvolil spojení žánrů road movie a hořké komedie. Jako režisér se podílel na seriálech To nevymyslíš! (2005) a Ulice (2005). Věnuje se též skládání hudby a písní, jež používá i ve svých filmech. Napsal sérii rozhlasových večerníčků, kterí vyšly knižně: Kristýnka: pohádky z říše fialových motýlů (1995). Několikrát si vyzkoušel též herectví, když vytvořil epizodky ve filmech (Konec básníků v Čechách…, 1993; Zapomenuté světlo, 1996; Musíme si pomáhat, 2000) a tv. seriálech (Na lavici obžalovaných justice, 1998; Ulice, 2005).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!