V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GREIF, Karel

Karel GREIF (* 23. 9. 1963 Praha)  – herec a mediální podnikatel; syn kostýmní výtvarnice Ireny Greifové (* 1939). Vystudoval herectví na DAMU (1986) a působí ve svobodném povolání. Už během studií si zahrál menší roli frajerského mladíka (Kariéra, 1984), na kterou navázala epizoda štamgasta (Cena medu, 1986) a pak vedlejší postavy válečného letce podporučíka Jandáka ve Fukově válečném snímku Piloti (1988), pětibojaře Saši Balvína (Stupně poražených, 1988), mladého barona d’Anthése von Heeckerena v puškinovské povídce Dlužný výstřel ze Soukupova historického filmu Divoká srdce (1989), a v hrál také koprodukčním snímcích úředník Karel (Zkrocení zlého muže, 1986) a francouzský odbojář (Poslední motýl, 1990). Zahrál si i v adaptaci románu Ladislava Klímy V žáru královské lásky (1990) J. Němce a zatím poslední byla epizodka muže v lékárně v komedii Jak básníci neztrácejí naději (2003). Počátkem 90. let nalezl hereckou platformu hlavně na tv. obrazovce, v inscenacích (Pofoukej mi jahody, 1991; Osudné dveře, 1991; Obyčejná koňská historie, 1991; Politik a herečka, 2000) a seriálech (Draculův švagr, 1996; Černí baroni, 2004; Pojišťovna štěstí, 2004; Oridnace v růžové zahradě, 2005; To nevymyslíš!, 2006).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!