V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GERENDÁŠ, Ladislav

Ladislav GERENDÁŠ (* 16. 12. 1946 Karlovy Vary)  – hudebník a herec. Pochází z živnostnické rodiny majitele zlatnictví a hodinářství. Svůj muzikantstký talent rozvíjel nejprve hrou na piano, později, během studia na SPŠ strojní (1961–64), navštěvoval LŠU (obor trumpeta). Po absolvování vojenské služby v posádkové kapele působil jako trumpetista u jazzových skupin (Karlovarský dixieland, Jazz Fidlers, Classic Jazz Memorial). Popularitu získal v Banjo Bandu Ivana Mládka (1976–80), kde ve scénkách, výstupech a mezihrách uplatnil osobitý smysl pro humor. Muzikantský i herecký bezprostřední projev a schopnost improvizace mohl rozvinout ve svém angažmá ve Studiu Ypsilon (1981–85), na jehož scénu se vrátil roku 2003 (Altánek). Od počátku 80. let se objevoval i na film. plátně ve výrazných epizodních rolích exotických, potrhlých a prohnaných chlapíků v komediích (Buldoci a třešně, 1981; Únos Moravanky, 1982; Kluk za dvě pětky, 1983; Fandy, ó Fandy, 1983; Všichni musí být v pyžamu, 1984; Velká filmová loupež, 1986; Kam, pánové, kam jdete, 1987; Nemocný bílý slon, 1990; Andělské oči, 1994; Saturnin, 1994), pohádkách (Tři veteráni, 1983; S čerty nejsou žerty, 1985; Čarovné dědictví, 1985; O zapomětlivém kouzelníkovi, 1990; Kačenka a zase ta strašidla, 1992; Nesmrtelná teta, 1993; Lotrando a Zubejda, 1997), ale i ve snímcích se závažnou tematikou (Tichá radosť, 1985; Antonyho šance, 1986; Utekajme, už ide!, 1987; Pražákům, těm je hej, 1990; Křížová vazba, 1990; Ceremoniář, 1996). Stejný typ postav a figurek vytvořil na tv. obrazovce v seriálech (Dynastie Nováků, 1982; Slavné historky zbojnické, 1985; Vlak dětství a naděje, 1985; Bylo nás pět, 1993; O zvířatech a lidech, 1993; Saturnin, 1994; Život na zámku, 1995; Draculův švagr, 1996; Hospoda, 1996–97; Policajti z předměstí, 1999; Útěk do Budína, 2002; Ulice, 2005), inscenacích, pohádkách a tv. filmech (Svatební cesta do Jiljí, 1983; Ohnivé ženy se vracejí, 1986, Záhada zlatého servisu,1987; Bylinková princezna, 1990; Husarská čest, 1990; Requiem, 2001; Šejk, 2009). Těžiště jeho tvorby spočívá hlavně v oblasti tradičního jazzu (1983 si založil soubor Jazzíček, jehož repertoár se opírá o standardní skladby swingové éry). Uplatňuje se i v dabingu. Vystupoval i v mnoha zábavných, hudebních a dětských pořadech ČST a ČT (Malý televizní kabaret, Kavárnička dříve narozených, V Praze bejvávalo blaze, Tuzemský konzumní).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!