V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FOUSTKOVÁ, Eva

Eva FOUSTKOVÁ provdaná 1. Novotná (2. 1. 1911 Kladno, † 20. 2. 1977 Praha)  – herečka a divadelní režisérka; manželka herce J. Kemr. Pocházela z rodiny, kterou proslavil významný sociolog prof. Břetislav Foustka (1862–1947). Absolvovala Státní konzervatoř v Praze (1937) a po krátkém angažmá v Národním divadle v Košicích a v pražské Unitarii hrála na oblastních scénách v Pardubicích a Kladně. Po válce působila především jako režisérka na jevištích v Liberci (1945–47), Kladně (1952–55) a Praze (Divadlo mladých pionýrů, Divadlo města Žižkova), kde završila svou dráhu v Divadle Jiřího Wolkera (1955–68). Před film. kamerou stanula pouze desetkrát v epizodních rolích, když debutovala jako žena na veslici v Krškově poetickém snímku Řeka čaruje (1945). Poté se objevila jako Kazdová v odborářské „řachandě“ Dovolená s Andělem (1952) a pak už vesměs v bezjmenných epizodách žen (Divotvorný klobouk, 1952; Botostroj, 1954; Ročník 21, 1957; Králíci ve vysoké trávě, 1961) a později babek a stařen (Ztracená tvář, 1965; Dívka s třemi velbloudy, 1966; Noc nevěsty, 1967; Jak se zbavit Helenky, 1967; Pasťák, 1969, resp. premiéra 1990) a pak jako Zuzánková ve Sequensově retro-krimi Partie krásného dragouna (1970). Poté ještě spolupracovala s televizí na inscenacích Rapotínská tragédie (1970), Chléb a písně (1972), Ten kůň musí pryč (1975), Panenka z vltavské tůně (1976) a seriálu Jana Eyrová (1972). Barrandovské seznamy ji uvádí naposled na film. plátně jako jednu z babek ještě v komedii Náš dědek Josef (1977), jejíž premiéra se odehrála až po její smrti. Ojediněle též dabovala (slepou babku v ruské pohádce Mrazík).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!