F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

  

Vlády

VLÁDY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY (1969-1990)

8. 1. 1969-29. 9. 1969

Předseda vlády: Stanislav Rázl
Místopředsedové vlády: Antonín Červinka; Ladislav Adamec
Ministr
plánování: Drahomír Dvořák
financí: Leopold Lér
práce a sociálních věcí: František Toman
výstavby a techniky: Karel Löbl
školství: Vilibald Bezdíček; od 27. 8. 1969 Jaromír Hrbek
kultury: Miroslav Galuška; od 10. 7. 1969 Miloslav Brůžek
pro mládež a tělovýchovu: Emanuel Bosák
zdravotnictví: Vladislav Vlček
spravedlnosti: Václav Hrabal
vnitra: Josef Grösser
průmyslu: František Čihák
stavebnictví: František Toman
zemědělství a výživy: Josef Černý
lesního a vodního hospodářství: Ladislav Hruzík
dopravy: Josef Starý
pošt a telekomunikací: Růžena Urbánková
obchodu: Miloslav Kohoutek
Ministr: František Jaška

29. 9. 1969-9. 12. 1971

Předseda vlády: Josef Kempný; od 28. 1. 1970 Josef Korčák
Místopředsedové vlády: Ladislav Adamec; Antonín Červinka do 4. 1. 1971 (od 3. 1. 1971 předseda České plánovací komise) a ministr plánování Stanislav Rázl
Ministr
financí: Leopold Lér
práce a sociálních věcí: Emilian Hamerník
výstavby a techniky: Karel Löbl
školství: Jaromír Hrbek; od 8. 7. 1971 Josef Havlín
kultury: Miloslav Brůžek
zdravotnictví: Vladislav Vlček; od 11. 2. 1971 Jaroslav Prokopec
spravedlnosti: Jan Němec
vnitra: Josef Grösser; od 23. 10. 1970 Josef Jung
průmyslu: Josef Šimon; od 3. 1. 1971 Oldřich Svačina
stavebnictví: František Toman; od 16. 4. 1970 František Šrámek
zemědělství a výživy: Josef Černý; od 11. 2. 1971 Václav Svoboda
lesního a vodního hospodářství: Ladislav Hruzík
dopravy: Josef Starý do 3. 1. 1971
pošt a telekomunikací: Růžena Urbánková do 3. 1. 1971
obchodu: Štěpán Horník
Místopředseda vlády pověřený řízením ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu až do nové organizační úpravy resortu (do 16. 4. 1970): Antonín Červinka
Ministr: od 11. 2. 1971 Antonín Pospíšil
- předseda Výboru lidové kontroly: od 3. 1. 1971 Josef Machačka

9. 12. 1971-4. 11. 1976

Předseda vlády: Josef Korčák
Místopředsedové vlády: Štěpán Horník; Ladislav Adamec a předseda České plánovací komise Stanislav Rázl
Ministr
financí: Leopold Lér; od 17. 12. 1973 Jaroslav Tlapák
práce a sociálních věcí: Emilian Hamerník
výstavby a techniky: Karel Löbl
průmyslu: Oldřich Svačina
stavebnictví: František Šrámek
zemědělství a výživy: Josef Nágr; od 15. 9. 1976 Miroslav Petřík
lesního a vodního hospodářství: Ladislav Hruzík
obchodu: Josef Trávníček
vnitra: Josef Jung
spravedlnosti: Jan Němec
školství: Josef Havlín; od 8. 10. 1975 Milan Vondruška
kultury: Miloslav Brůžek, od 8. 5. 1973 Milan Klusák
zdravotnictví: Jaroslav Prokopec
- předseda Výboru lidové kontroly: Josef Machačka; od 3. 11. 1972 Vlastimil Svoboda
Ministr: Rostislav Petera

4. 11. 1976-18. 6. 1981

Předseda vlády: Josef Korčák
Místopředsedové vlády: Ladislav Adamec; Štěpán Horník a předseda České plánovací komise Stanislav Rázl
Ministr
financí: Jaroslav Tlapák
kultury: Milan Klusák
lesního a vodního hospodářství: Ladislav Hruzík
obchodu: Antonín Jakubík
práce a sociálních věcí: Emilian Hamerník
průmyslu: Oldřich Svačina; od 19. 5. 1978 Bohumil Urban
stavebnictví: Karel Polák
spravedlnosti: Jan Němec
školství: Milan Vondruška
vnitra: Josef Jung
výstavby a techniky: František Šrámek
zdravotnictví: Jaroslav Prokopec
zemědělství a výživy: Miroslav Petřík
- předseda Výboru lidové kontroly: Vlastimil Svoboda
Ministr: Rostislav Petera; od 13. 10. 1980 František Toman; Karel Löbl

18. 6. 1981-18. 6. 1986

Předseda vlády: Josef Korčák
Místopředsedové vlády: Ladislav Adamec; Stanislav Rázl (do 20. 6. 1983 i předseda České plánovací komise); Zdeněk Zuska do 17. 12. 1982; od 20. 6. 1983 František Šrámek; od 20. 6. 1983 Zdeněk Krč (zároveň předseda České plánovací komise)
Ministr
financí: Jaroslav Tlapák
kultury: Milan Klusák
lesního a vodního hospodářství: Ladislav Hruzík do 12. 4. 1982; od 27. 4. 1982 František Kalina
obchodu: Antonín Jakubík
práce a sociálních věcí: Emilian Hamerník
průmyslu: Miroslav Kapoun
spravedlnosti: Antonín Kašpar
stavebnictví: Karel Polák
školství: Milan Vondruška
vnitra: Josef Jung
výstavby a techniky: František Šrámek, od 20. 6. 1983 pověřen řízením (ministerstvo zrušeno k 31. 10. 1983)
zdravotnictví: Jaroslav Prokopec
zemědělství a výživy: Miroslav Toman; od 20. 6. 1983 Vladislav Třeška
- předseda Výboru lidové kontroly ČSR: Vlastimil Svoboda
- předseda České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj: od 1. 11. 1983 František Šrámek
Ministr: Karel Löbl, František Toman do 20. 9. 1981; od 17. 12. 1981 Ladislav Kopřiva

18. 6. 1986-29. 6. 1990 (od 6. 3. 1990 vláda České republiky)

Předseda vlády: Josef Korčák do 20. 3. 1987; od 20. 3. 1987 Ladislav Adamec; od 12. 10. 1988 do 6. 2. 1990 František Pitra; Petr Pithart
Místopředsedové vlády: Ladislav Adamec do 20. 3. 1987; Zdeněk Krč do 21. 12. 1987; Jaroslav Tlapák do 5. 12. 1989; František Šrámek; od 21. 12. 1987 Bohumil Urban; od 20. 3. 1987 do 21. 4. 1988 Zdeněk Horčík; od 8. 5. 1987 do 21. 4. 1988 Rudolf Hegenbart; od 12. 10. 1988 do 6. 2. 1990 Miroslav Toman; od 5. 12. 1989 Petr Mišoň; od 5. 12. 1989 Antonín Baudyš; od 6. 2. 1990 František Vlasák; od 6. 2. 1990 Antonín Hrazdíra - první místopředseda vlády
Ministr
financí: Jiří Nikodým (od 21. 4. 1988 financí, cen a mezd)
práce a sociálních věcí: Nasťa Baumruková do 21. 4. 1988
školství: Milan Vondruška do 8. 5. 1987; od 8. 5. 1987 Karel Juliš (od 21. 4. 1988 školství, mládeže a tělovýchovy); Jana Synková do 5. 12. 1989; Milan Adam
kultury: Milan Klusák do 21. 4. 1988; Milan Kymlička do 5. 12. 1989; Milan Lukeš
zdravotnictví: Jaroslav Prokopec do 5. 12. 1989 (od 21. 4. 1988 zdravotnictví a sociálních věcí); od 5. 12. 1989 Pavel Klener
spravedlnosti: Antonín Kašpar do 5. 12. 1989; Dagmar Burešová
vnitra: Josef Jung do 21. 4. 1988; Václav Jireček (vnitra a životního prostředí, do 5. 12. 1989); Antonín Hrazdíra
průmyslu: Petr Hojer
výstavby a stavebnictví: Karel Polák do 8. 5. 1987; Jaroslav Vávra do 5. 12. 1989; Ludvík Motyčka
zemědělství a výživy: Ondřej Vaněk do 5. 12. 1989; Jan Vodehnal
lesního a vodního hospodářství: František Kalina; od 12. 10. 1988 Jaroslav Boček
obchodu a cestovního ruchu: Josef Ráb do 28. 3. 1989; Karel Erbes do 5. 12. 1989; Vlasta Štěpová
- předseda Výboru lidové kontroly: Jan Motl do 5. 12. 1989; Stanislav Kukrál do 6. 2. 1990; Jitka Zetková
- předseda České plánovací komise: Zdeněk Krč; od 21. 12. 1987 do 21. 4. 1988 Bohumil Urban
- předseda České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj: František Šrámek do 8. 5. 1987; Rudolf Hegenbart do 21. 4. 1988
Ministr: Karel Löbl do 5. 12. 1989; Vladimír Šimek; od 12. 10. 1988 do 5. 12. 1989 Erich Sýkora; od 21. 4. 1988 do 5. 12. 1989 Jan Motl; od 5. 12. 1989 Bedřich Moldan

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

29. 6. 1990-2. 7. 1992

Předseda vlády: Petr Pithart
Místopředsedové vlády: František Vlasák; Antonín Baudyš; Milan Lukeš
Ministr
financí: Karel Špaček
školství, mládeže a tělovýchovy: Petr Vopěnka
kultury: Milan Uhde
zdravotnictví: Martin Bojar
práce a sociálních věcí: Milan Horálek
výstavby a stavebnictví (zrušeno k 31. 12. 1990): Ludvík Motyčka
obchodu a cestovního ruchu: Vlasta Štěpová
životního prostředí: Bedřich Moldan, odvolán 24. 1. 1991; Ivan Dejmal
spravedlnosti: Leon Richter, 2. 1. 1992 rezignoval; od 24. 1. 1992 Jiří Novák
vnitra: Tomáš Hradílek do 14. 11. 1990; Tomáš Sokol
průmyslu: Jan Vrba
zemědělství a výživy: Bohumil Kubát
- předseda Výboru lidové kontroly: Bohumil Tichý, od 20. 6. 1991 ministerstvo kontroly - Igor Němec
Ministr: Karel Dyba (budoucího resortu pro hospodářskou politiku a rozvoj); Miroslav Grégr (budoucího resortu strojírenství a elektrotechniky, zrušeno 31. 12. 1990); Jaroslav Šabata (pro komunikaci s federální a slovenskou vládou a zahraniční styky); Tomáš Ježek (budoucího úřadu správy národního majetku a jeho privatizaci)

2. 7. 1992-4. 7. 1996 (od 1. 1. 1993 samostatné České republiky)

Předseda vlády: Václav Klaus
Místopředsedové vlády: Jan Kalvoda; Ivan Kočárník; Josef Lux
Ministr
mezinárodních vztahů: Josef Zieleniec (od 1. 1. 1993 ministerstvo zahraničí)
financí: Ivan Kočárník
obrany: od 30. 1. 1993 do 21. 9. 1994 Antonín Baudyš; Vilém Holáň
vnitra: Jan Ruml
zemědělství: Josef Lux
průmyslu, obchodu a cestovního ruchu (od 31. 10. 1992 průmyslu a obchodu): Vladimír Dlouhý
spravedlnosti: Jiří Novák
dopravy: od 30. 1. 1993 do 10. 10. 1995 Jan Stráský; Vladimír Budínský
školství, mládeže a tělovýchovy: Petr Piťha, 27. 4. 1994 podal demisi; od 2. 5. 1994 Ivan Pilip
kultury: Jindřich Kabát, 17. 1. 1994 podal demisi; od 19. 1. 1994 Pavel Tigrid
zdravotnictví: Petr Lom, 22. 6. 1993 odvolán; Luděk Rubáš, 10. 10. 1995 odvolán; Jan Stráský
životního prostředí: František Benda
práce a sociálních věcí: Jindřich Vodička
státní kontroly: Igor Němec (30. 6. 1993 zrušeno)
pro hospodářskou politiku a rozvoj: Karel Dyba (31. 10. 1992 zrušeno, zřízeno Ministerstvo hospodářství)
pro správu národního majetku a jeho privatizaci: Jan Skalický (zrušeno 1. 7. 1996)
pro hospodářskou soutěž: od 31. 10. 1992 Stanislav Bělehrádek
Ministr: Stanislav Bělehrádek do 30. 10. 1992; od 1. 7. 1993 Igor Němec

4. 7. 1996-2. 1. 1998

Předseda vlády: Václav Klaus (demise 30. 11. 1997)
Místopředsedové vlády: Jan Kalvoda, 17. 12. 1996 podal demisi; Ivan Kočárník, 24. 5. 1997 podal demisi; Josef Lux; Josef Zieleniec, 23. 10. 1997 podal demisi
Ministr
zahraničí: Josef Zieleniec, 23. 10. 1997 podal demisi; od 8. 11. 1997 Jaroslav Šedivý
financí: Ivan Kočárník, 24. 5. 1997 podal demisi; od 2. 6. 1997 Ivan Pilip
obrany: Miloslav Výborný
vnitra: Jan Ruml, 3. 9. 1997 rezignoval; od 8. 11. 1997 Jindřich Vodička
zemědělství: Josef Lux
průmyslu a obchodu: Vladimír Dlouhý, 24. 5. 1997 podal demisi; Karel Kühnl
spravedlnosti: Jan Kalvoda, 17. 12. 1996 podal demisi; od 7. 1. 1997 Vlasta Parkanová
dopravy: Martin Říman
školství, mládeže a tělovýchovy: Ivan Pilip do 2. 6. 1997; Jiří Gruša
kultury: Jaromír Talíř
zdravotnictví: Jan Stráský
životního prostředí: Jiří Skalický
práce a sociálních věcí: Jindřich Vodička do 8. 11. 1997; Stanislav Volák
hospodářství: Jaromír Schneider (v říjnu 1996 změněno na Ministerstvo pro místní rozvoj), 9. 4. 1997 podal demisi; od 12. 5. 1997 Tomáš Kvapil
vlády: Pavel Bratinka

2. 1. 1998-22. 7. 1998

Předseda vlády: Josef Tošovský
Místopředsedové vlády: Josef Lux; Jiří Skalický, 20. 2. 1998 podal demisi; Jaroslav Šedivý
Ministr
zahraničí: Jaroslav Šedivý
financí: Ivan Pilip
obrany: Michal Lobkowicz
vnitra: Cyril Svoboda
zemědělství: Josef Lux
průmyslu a obchodu: Karel Kühnl
spravedlnosti: Vlasta Parkanová
dopravy a spojů: Petr Moos
školství, mládeže a tělovýchovy: Jan Sokol
kultury: Martin Stropnický
zdravotnictví: Zuzana Roithová
životního prostředí: Jiří Skalický, 20. 2. 1998 podal demisi; od 27. 2. 1998 Martin Bursík
práce a sociálních věcí: Stanislav Volák
pro místní rozvoj: Jan Černý
bez portfeje a předseda Legislativní rady vlády: Miloslav Výborný
bez portfeje a mluvčí vlády: Vladimír Mlynář

22. 7. 1998-

Předseda vlády: Miloš Zeman
Místopředsedové vlády: Pavel Mertlík (pro hospodářskou politiku, od 21. 7. 1999 i ministr financí); Pavel Rychetský (pro legislativu); Vladimír Špidla; Egon Lánský (pro zahraniční politiku)
Ministr
zahraničí: Jan Kavan
financí: Ivo Svoboda, 20. 7. 1999 odvolán, od 21. 7. 1999 Pavel Mertlík
obrany: Vladimír Vetchý
vnitra: Václav Grulich
zemědělství: Jan Fencl
průmyslu a obchodu: Miroslav Grégr
spravedlnosti: Otakar Motejl
dopravy: Antonín Peltrám
školství, mládeže a tělovýchovy: Eduard Zeman
kultury: Pavel Dostál
zdravotnictví: Ivan David
životního prostředí: Miloš Kužvart
práce a sociálních věcí: Vladimír Špidla
pro místní rozvoj: Jaromír Císař
bez portfeje: Jaroslav Bašta


Dějiny zemí Koruny české v datech vydalo nakladatelství LIBRI.