F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

  

Vlády

ČESKOSLOVENSKÉ VLÁDY (1945-1992)

4. 4. 1945-6. 11. 1945

Předseda vlády: Zdeněk Fierlinger
Náměstkové předsedy vlády: Josef David; Klement Gottwald; Viliam Široký; Jan Šrámek; Ján Ursíny
Ministr
zahraničních věcí: Jan Masaryk
národní obrany: Ludvík Svoboda
zahraničního obchodu: Hubert Ripka
vnitra: Václav Nosek
financí: Vavro Šrobár
školství a osvěty: Zdeněk Nejedlý
spravedlnosti: Jaroslav Stránský
informací: Václav Kopecký
průmyslu: Bohumil Laušman
zemědělství: Július Ďuriš
vnitřního obchodu: Ivan Pietor
dopravy: Antonín Hasal
pošt: František Hála
ochrany práce a sociální péče: Jozef Šoltész
zdravotnictví: Adolf Procházka
výživy: Václav Majer
Státní tajemník v ministerstvu
zahraničních věcí:
Vladimír Clementis
národní obrany: Mikuláš Ferjenčík
zahraničního obchodu: Ján Lichner

6. 11. 1945-2. 7. 1946

Předseda vlády: Zdeněk Fierlinger
Náměstkové předsedy vlády: Klement Gottwald; Jaroslav Stránský; Viliam Široký; Jan Šrámek; Ján Ursíny
Ministr
zahraničních věcí: Jan Masaryk
národní obrany: Ludvík Svoboda
zahraničního obchodu: Hubert Ripka
vnitra: Václav Nosek
financí: Vavro Šrobár
školství a osvěty: Zdeněk Nejedlý
spravedlnosti: Prokop Drtina
informací: Václav Kopecký
průmyslu: Bohumil Laušman
zemědělství: Július Ďuriš
vnitřního obchodu: Ivan Pietor
dopravy: Antonín Hasal
pošt: František Hála
ochrany práce a sociální péče: Jozef Šoltész
zdravotnictví: Adolf Procházka
výživy: Václav Majer
Státní tajemník v ministerstvu
zahraničních věcí: Vladimír Clementis
národní obrany: Mikuláš Ferjenčík
zahraničního obchodu: Ján Lichner

2. 7. 1946-25. 2. 1948

Předseda vlády: Klement Gottwald
Náměstkové předsedy vlády: Petr Zenkl, demise 20. 2. 1948; Jan Šrámek, demise 20. 2. 1948; Ján Ursíny; od 25. 11. 1947 Štefan Kočvara, demise 20. 2. 1948; Zdeněk Fierlinger; od 25. 11. 1947 František Tymeš, demise 25. 2. 1948; Viliam Široký
Ministr
zahraničních věcí: Jan Masaryk
národní obrany: Ludvík Svoboda
zahraničního obchodu: Hubert Ripka, demise 20. 2. 1948
vnitra: Václav Nosek
financí: Jaromír Dolanský
školství a osvěty: Jaroslav Stránský, demise 20. 2. 1948
spravedlnosti: Prokop Drtina, demise 20. 2. 1948
informací: Václav Kopecký
průmyslu: Bohumil Laušman; od 25. 11. 1947 Ludmila Jankovcová
zemědělství: Július Ďuriš
vnitřního obchodu: Antonín Zmrhal; od 3. 12. 1947 Alexej Čepička
dopravy: Ivan Pietor, demise 20. 2. 1948
pošt: František Hála, demise 20. 2. 1948
ochrany práce a sociální péče: Zdeněk Nejedlý
zdravotnictví: Adolf Procházka, demise 20. 2. 1948
výživy: Václav Majer, demise 25. 2. 1948
techniky: Alois Vošahlík, do 18. 7. 1946 ministr bez portfeje; od 28. 8. 1946 Jan Kopecký, demise 20. 2. 1948
pro sjednocení zákonů: Mikuláš Franek, demise 20. 2. 1948
bez portfeje: Alois Vošahlík do 18. 7. 1946
Státní tajemník v ministerstvu
zahraničních věcí: Vladimír Clementis
obrany: Ján Lichner, demise 20. 2. 1948

25. 2. 1948-15. 6. 1948

Předseda vlády: Klement Gottwald
Náměstkové předsedy vlády: Viliam Široký; Antonín Zápotocký; Bohumil Laušman
Ministr
zahraničních věcí:
Jan Masaryk do 10. 3. 1948; od 18. 3. 1948 Vladimír Clementis
národní obrany: Ludvík Svoboda
zahraničního obchodu: Antonín Gregor
vnitra: Václav Nosek
financí: Jaromír Dolanský
školství a osvěty: Zdeněk Nejedlý
spravedlnosti: Alexej Čepička
informací: Václav Kopecký
průmyslu: Zdeněk Fierlinger
zemědělství: Július Ďuriš
vnitřního obchodu: František Krajčír
dopravy: Alois Petr
sociální péče: Evžen Erban
zdravotnictví: Josef Plojhar
techniky: Emanuel Šlechta
pošt: Alois Neuman
výživy: Ludmila Jankovcová
pro sjednocení zákonů: Vavro Šrobár
Státní tajemník v ministerstvu
zahraničních věcí: Vladimír Clementis do 18. 3. 1948
národní obrany: Ján Ševčík

15. 6. 1948-12. 12. 1954

Předseda vlády: Antonín Zápotocký, od 21. 3. 1953 Viliam Široký
Náměstkové předsedy vlády: Viliam Široký do 21. 3. 1953; Zdeněk Fierlinger do 14. 9. 1953; Ján Ševčík do 30. 5. 1952; Václav Kopecký od 25. 10. 1949 do 25. 4. 1950 náměstek, od 31. 1. 1953 do 14. 9. 1953 první náměstek; od 25. 4. 1951 do 8. 9. 1951 Ludvík Svoboda; od 8. 9. 1951 do 24. 11. 1951 Rudolf Slánský; Jaromír Dolanský od 21. 12. 1951 do 14. 9. 1953 náměstek, od 14. 9. 1953 první náměstek; od 6. 6. 1952 do 31. 1. 1953 Jozef Kyselý; od 31. 1. 1953 do 14. 9. 1953 Antonín Novotný; od 31. 1. 1953 do 14. 9. 1953 Zdeněk Nejedlý; Karol Bacílek od 31. 1. 1953 do 14. 9. 1953 náměstek, od 14. 9. 1953 první náměstek; od 31. 1. 1953 Jindřich Uher; Alexej Čepička od 31. 1. 1953 do 14. 9. 1953 náměstek, od 14. 9. 1953 první náměstek; od 24. 3. 1953 do 14. 9. 1953 Oldřich Beran; od 24. 3. 1953 do 14. 9. 1953 Rudolf Barák
Ministr
zahraničních věcí: Vladimír Clementis; od 14. 3. 1950 Viliam Široký; od 31. 1. 1953 Václav David
národní obrany: Ludvík Svoboda; od 25. 4. 1950 Alexej Čepička
zahraničního obchodu: Antonín Gregor; od 25. 4. 1952 Richard Dvořák
vnitra: Václav Nosek; od 14. 9. 1953 Rudolf Barák
financí: Jaromír Dolanský; od 4. 4. 1949 Josef Kabeš; od 14. 9. 1953 Július Ďuriš
školství, věd a umění (od 31. 1. 1953 ministr školství a osvěty, od 14. 9. 1953 ministr školství): Zdeněk Nejedlý; od 31. 1. 1953 Ernest Sýkora; od 14. 9. 1953 Ladislav Štoll
spravedlnosti: Alexej Čepička; od 25. 4. 1950 Štefan Rais; od 14. 9. 1953 Václav Škoda
informací: Václav Kopecký do 31. 1. 1953
průmyslu (od 20. 12. 1950 ministr těžkého průmyslu, od 8. 9. 1951 ministr těžkého strojírenství, od 15. 9. 1953 ministr strojírenství): Gustav Kliment; od 1. 8. 1952 Josef Mauer; od 31. 1. 1953 Karel Poláček
zemědělství: Július Ďuriš; od 10. 8. 1951 Josef Nepomocký; od 14. 9. 1953 Jindřich Uher
vnitřního obchodu: František Krajčír
dopravy: Alois Petr; od 22. 12. 1951 Antonín Pospíšil
pošt (od 30. 5. 1952 ministr spojů): Alois Neuman
sociální péče (od 8. 9. 1951 pracovních sil): Evžen Erban; od 8. 9. 1951 Jaroslav Havelka; od 14. 9. 1953 Václav Nosek
zdravotnictví: Josef Plojhar
výživy (od 20. 12. 1950 ministr potravinářského průmyslu): Ludmila Jankovcová
techniky: Emanuel Šlechta do 20. 12. 1950
pro sjednocení zákonů: Vavro Šrobár do 6. 12. 1950
- předseda Státního úřadu plánovacího: od 5. 4. 1949 Jaromír Dolanský; od 21. 12. 1951 Július Púčik; od 22. 6. 1954 Otakar Šimůnek
národní bezpečnosti: od 23. 5. 1950 Ladislav Kopřiva; od 23. 1. 1952 do 14. 9. 1953 Karol Bacílek
stavebního průmyslu (od 31. 1. 1953 ministr stavebnictví): od 20. 12. 1950 Emanuel Šlechta
státní kontroly: od 8. 9. 1951 Karol Bacílek; od 23. 1. 1952 Jan Harus; od 14. 9. 1953 Oldřich Beran
paliv a energetiky (od 31. 1. 1953 do 14. 9. 1953 ministr paliv): Václav Pokorný; od 8. 9. 1951 do 14. 9. 1953 Josef Jonáš
hutního průmyslu a rudných dolů: od 8. 9. 1951 Jan Bílek; od 24. 3. 1953 Josef Reitmajer
všeobecného strojírenství: od 8. 9. 1951 do 14. 9. 1953 Josef Jonáš
lesů a dřevařského průmyslu: od 8. 9. 1951 Marek Smida; od 31. 1. 1953 Július Ďuriš; od 14. 9. 1953 Marek Smida
chemického průmyslu: Jozef Púčik; od 8. 9. 1951 do 21. 12. 1951 Otakar Šimůnek; od 22. 6. 1954 Jozef Púčik
železnic: od 1. 8. 1952 do 14. 9. 1953 Josef Pospíšil
stavebních hmot: od 31. 1. 1953 do 14. 9. 1953 Jozef Kyselý
státních statků: od 31. 1. 1953 do 14. 9. 1953 Marek Smida
energetiky: od 31. 1. 1953 do 14. 9. 1953 Bohumil Šrámek
místního hospodářství: od 14. 9. 1953 Jozef Kyselý
kultury: od 14. 9. 1953 Václav Kopecký
Ministři: od 31. 1. 1953 Július Maurer; od 14. 9. 1953 Zdeněk Nejedlý

12. 12. 1954-11. 7. 1960

Předseda vlády: Viliam Široký
První náměstkové předsedy vlády: Jaromír Dolanský, Alexej Čepička do 25. 4. 1956
Náměstkové předsedy vlády: Václav Kopecký; Ludmila Jankovcová; Václav Škoda do 16. 6. 1956; od 14. 10. 1953 do 5. 4. 1958 Karel Poláček; od 6. 3. 1959 Rudolf Barák; od 6. 3. 1959 Otakar Šimůnek
Ministr
vnitra: Rudolf Barák
národní obrany: Alexej Čepička; od 25. 4. 1956 Bohumír Lomský
- předseda Státního úřadu plánovacího: Otakar Šimůnek
místního hospodářství: Jozef Kyselý do 1. 4. 1958
zdravotnictví: Josef Plojhar
stavebnictví: Emanuel Šlechta; od 16. 6. 1956 Oldřich Beran
zahraničních věcí: Václav David
financí: Július Ďuriš
vnitřního obchodu: František Krajčír; od 17. 1. 1959 Ladislav Brabec
lesů a dřevařského průmyslu: Josef Krosnář do 16. 6. 1956
výkupu: Božena Machačová-Dostálová do 16. 6. 1956
strojírenství (od 15. 10. 1955 ministr těžkého průmyslu): Karel Poláček; od 15. 10. 1955 Jan Bukal; od 1. 8. 1957 Josef Reitmajer
kultury: Ladislav Štoll
potravinářského průmyslu (od 16. 6. 1956 ministr potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků): Jindřich Uher
státní kontroly: Oldřich Beran; od 15. 10. 1955 Michal Bakula; od 16. 6. 1956 Josef Krosnář
paliv a energetiky (od 30. 5. 1955 ministr paliv): Josef Jonáš
hutního průmyslu a rudných dolů: Josef Reitmajer; od 1. 8. 1957 Václav Černý
zemědělství (od 16. 6. 1956 ministr zemědělství a lesního hospodářství): Marek Smida; od 15. 10. 1955 Vratislav Krutina; od 16. 6. 1956 Michal Bakula; od 6. 3. 1959 Lubomír Štrougal
spravedlnosti: Jan Bartuška; od 16. 6. 1956 Václav Škoda
zahraničního obchodu: Richard Dvořák; od 17. 1. 1959 František Krajčír
školství (od 16. 6. 1956 ministr školství a kultury): František Kahuda
lehkého průmyslu (od 16. 6. 1956 ministr spotřebního průmyslu): Alois Málek; od 16. 6. 1956 Božena Machačová-Dostálová
spojů: Alois Neuman
pracovních sil: Václav Nosek do 22. 7. 1955; od 15. 10. 1955 do 31. 7. 1957 Josef Tesla
dopravy: Antonín Pospíšil; od 8. 1. 1958 František Vlasák
chemického průmyslu: Jozef Púčik
energetiky (od 1. 4. 1958 ministr energetiky a vodního hospodářství): od 30. 5. 1955 František Vlasák; od 8. 1. 1958 Antonín Pospíšil
přesného strojírenství: od 15. 10. 1955 do 15. 10. 1958 Václav Ouzký
automobilového průmyslu a zemědělských strojů: od 15. 10. 1955 do 15. 10. 1958 Emil Zatloukal
státních statků: od 15. 10. 1955 do 16. 6. 1956 Marek Smida
- předseda Státního výboru pro výstavbu: od 15. 10. 1955 Oldřich Beran; od 16. 6. 1956 do 17. 3. 1960 Emanuel Šlechta
všeobecného strojírenství: od 15. 10. 1958 Karel Poláček
- předseda Vládního výboru pro zvelebení zemědělského, lesního a vodního hospodářství: od 15. 10. 1958 Jozef Kyselý
- předseda Státního výboru pro rozvoj techniky: od 9. 2. 1959 Václav Ouzký
Ministři: Zdeněk Nejedlý; Július Maurer do 16. 6. 1956; od 31. 7. 1957 do 6. 3. 1959 Josef Tesla; od 15. 10. 1958 do 9. 2. 1959 Václav Ouzký

11. 7. 1960-19. 9. 1963

Předseda vlády: Viliam Široký
Místopředseda vlády: Jaromír Dolanský; Václav Kopecký do 5. 8. 1961; Otakar Šimůnek; Rudolf Barák do 9. 2. 1962; Rudolf Strechaj do 28. 7. 1962; Ludmila Jankovcová; od 9. 2. 1962 Jan Piller; od 7. 1. 1963 František Krajčír
Ministr
zahraničních věcí: Václav David
národní obrany: Bohumír Lomský
vnitra: Rudolf Barák; od 23. 6. 1961 Lubomír Štrougal
dopravy a spojů: František Vlasák; od 5. 1. 1963 František Vokáč
financí: Július Ďuriš
hutního průmyslu a rudných dolů: Miroslav Šmok; od 10. 3. 1962 J. Krejčí
chemického průmyslu: Jozef Púčik
paliv a energetiky (od 5. 1. 1963 ministr paliv): Oldřich Černík
potravinářského průmyslu: Jindřich Uher; od 23. 6. 1961 Josef Krosnář
spotřebního průmyslu: Božena Machačová-Dostálová
spravedlnosti: Alois Neuman
státní kontroly (od 23. 6. 1961 Úřad kontroly a statistiky): Josef Krosnář
školství a kultury: František Kahuda
těžkého strojírenství: Josef Reitmajer; od 5. 1. 1963 Josef Pešl
vnitřního obchodu: Ladislav Brabec; od 23. 6. 1961 Jindřich Uher
všeobecného strojírenství: Karel Poláček
výstavby: Oldřich Beran
zahraničního obchodu: František Krajčír; od 5. 1. 1963 František Hamouz
zdravotnictví: Josef Plojhar
zemědělství, lesního a vodního hospodářství: Lubomír Štrougal; od 23. 6. 1961 Vratislav Krutina
Vládní komise pro národní výbory: od 13. 7. 1961 do 9. 2. 1962 Rudolf Barák, 5. 1. 1963 zrušena
Státní plánovací komise: Otakar Šimůnek; od 11. 7. 1962 Alois Indra
Státní výbor pro rozvoj techniky: Václav Ouzký (pouze předseda)
Ústřední úřad státní kontroly a statistiky: od 27. 6. 1961 Pavol Majling
Ministři: Vasil Bilak do 5. 1. 1963; Zdeněk Nejedlý do 9. 3. 1962; Pavol Majling do 27. 6. 1961; Stanislav Vlna do 11. 7. 1962

20. 9. 1963-8. 4. 1968

Předseda vlády: Jozef Lenárt
Místopředsedové vlády: Oldřich Černík; František Krajčír; Jan Piller do 10. 11. 1965; Otakar Šimůnek; od 11. 11. 1965 Josef Krejčí
Ministr
zahraničních věcí: Václav David
národní obrany: Bohumír Lomský
vnitra: Lubomír Štrougal; od 26. 4. 1965 do 15. 3. 1968 Josef Kudrna
dopravy: Alois Indra
financí: Richard Dvořák; od 20. 1. 1964 Bohumil Sucharda
hutního průmyslu a rudných dolů (od 10. 11. 1965 ministr hornictví): Josef Krejčí; od 10. 11. 1965 František Penc
chemického průmyslu: Jozef Púčik; od 10. 11. 1965 Václav Valeš
paliv: Josef Odvárka do 10. 11. 1965, ministerstvo zrušeno
potravinářského průmyslu: od 20. 1. 1967 Vratislav Krutina
spotřebního průmyslu: Božena Machačová-Dostálová
spravedlnosti: Alois Neuman
školství a kultury: Čestmír Císař; od 10. 11. 1965 Jiří Hájek (od 20. 1. 1967 ministr školství)
kultury a informací: od 20. 1. 1967 Karel Hoffmann
těžkého strojírenství (od 10. 11. 1965 ministr těžkého průmyslu): Josef Pešl; od 10. 11. 1965 Josef Krejčí
vnitřního obchodu: Jindřich Uher
všeobecného strojírenství: Karel Poláček do 10. 11. 1965, ministerstvo zrušeno
stavebnictví: Samuel Takáč
zahraničního obchodu: František Hamouz
zdravotnictví: Josef Plojhar
zemědělství, lesního a vodního hospodářství (od 10. 11. 1965 ministr zemědělství a lesního hospodářství): Jiří Burian do 11. 4. 1967
zemědělství a výživy: od 11. 4. 1967 Karel Mestek
lesního a vodního hospodářství: od 20. 1. 1967 Josef Smrkovský
bez portfeje: Karel Poláček do 21. 12. 1966; od 10. 11. 1965 Ján Marko; Michal Chudík - předseda SNR do 10. 11. 1965; František Barbírek - místopředseda SNR od 20. 4. 1966; Vincenc Krahulec - předseda Slovenské plánovací komise; Pavol Majling - předseda Ústřední komise lidové kontroly a statistiky do 20. 1. 1967; František Vlasák - předseda Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky (od 10. 11. 1965 předseda Státní komise pro techniku); Bohumil Sucharda - předseda Státní komise pro finance a mzdy od 10. 11. 1965; Josef Smrkovský - předseda Ústřední správy vodního hospodářství od 10. 11. 1965 do 20. 1. 1967

8. 4. 1968-31. 12. 1968 (28. 12. 1968 demise, 31. 12. 1968 vláda odvolána)

Předseda vlády: Oldřich Černík
Místopředsedové vlády: František Hamouz; Peter Colotka; Gustáv Husák; Lubomír Štrougal; Ota Šik do 3. 9. 1968
Ministr
zahraničních věcí: Jiří Hájek do 19. 9. 1968; od 19. 9. 1968 řízením ministerstva pověřen předseda vlády Oldřich Černík
národní obrany: Martin Dzúr
vnitra: Josef Pavel do 30. 8. 1968; od 31. 8. 1968 Jan Pelnář
dopravy: František Řehák
financí: Bohumil Sucharda
hornictví: František Penc
chemického průmyslu: Stanislav Rázl
vnitřního obchodu: Oldřich Pavlovský
zahraničního obchodu: Václav Valeš
kultury a informací: Miroslav Galuška
školství: Vladimír Kadlec
těžkého průmyslu: Josef Krejčí
spotřebního průmyslu: Božena Machačová-Dostálová
zemědělství a výživy: Josef Borůvka
lesního a vodního hospodářství: Július Hanus
spravedlnosti: Bohuslav Kučera
stavebnictví: Jozef Trokan
práce a sociálních věcí: od 30. 4. 1968 Michal Štancel, do 30. 4. 1968 ministr
techniky: od 30. 4. 1968 Miloslav Hruškovič, do 30. 4. 1968 ministr-předseda Státní komise pro techniku
zdravotnictví: Vladislav Vlček
národohospodářského plánování: od 30. 4. 1968 František Vlasák, do 30. 4. 1968 ministr-předseda Státní plánovací komise
- předseda Státního úřadu cenového: od 30. 4. 1968 Václav Hůla, do 30. 4. 1968 ministr bez portfeje
- předseda Ústřední správy energetiky: Josef Korčák


Dějiny zemí Koruny české v datech vydalo nakladatelství LIBRI.