F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

  

Vlády

VLÁDY V OBDOBÍ POMNICHOVSKÉHO ČESKOSLOVENSKA (TZV. DRUHÉ REPUBLIKY) A PROTEKTORÁTU (4. 10. 1938-5. 5. 1945)

ÚSTŘEDNÍ VLÁDY POMNICHOVSKÉHO ČESKOSLOVENSKA

4. 10. 1938-1. 12. 1938 (úřednická vláda)

Předseda vlády: arm. gen. Jan Syrový
Ministr
zahraničních věcí: František Chvalkovský
vnitra: Jan Černý
financí: Josef Kalfus
školství a národní osvěty: prozatímní správou pověřen ministr bez portfeje Stanislav Bukovský
národní obrany: arm. gen. Jan Syrový
spravedlnosti: Vladimír Fajnor do 14. 10. 1938; pak Ladislav Feierabend
průmyslu, obchodu a živností: Imrich Karvaš
železnic: brig. gen. Vladimír Kajdoš
pošt a telegrafů: brig. gen. Vladimír Kajdoš
veřejných prací: div. gen. Karel Husárek
zemědělství: Ladislav Feierabend
sociální péče: Petr Zenkl
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy: Petr Zenkl
pro sjednocení zákonů a organizace správy: Vladimír Fajnor do 14. 10. 1938; pak Ladislav Feierabend
bez portfeje: Hugo Vavrečka (propaganda); Stanislav Bukovský; Ivan Parkányi do 14. 10. 1938

1. 12. 1938-15. 3. 1939 (politicko-odborná vláda)

Předseda vlády: Rudolf Beran
Ministr
zahraničních věcí: František Chvalkovský
vnitra: Otakar Fischer
financí: Josef Kalfus
školství a národní osvěty: Jan Kapras
národní obrany: arm. gen. Jan Syrový
spravedlnosti: Jaroslav Krejčí
průmyslu, obchodu a živností: Vlastimil Šádek
dopravy: div. gen. Alois Eliáš
veřejných prací: Dominik Čipera
zemědělství: Ladislav Feierabend
sociální a zdravotní správy: Vladislav Klumpar
bez portfeje: Karol Sidor do 14. 3. 1939; Jiří Havelka

AUTONOMNÍ VLÁDY SLOVENSKA

7. 10. 1938-1. 12. 1938

Předseda vlády a ministr vnitra: Jozef Tiso (od 6. do 7. 10. byl ministrem pro správu Slovenska)
Ministr
zemědělství, obchodu, veřejných prací a financí: Pavol Teplanský
spravedlnosti, sociální péče a zdravotnictví: Ferdinand Ďurčanský
pošt a železnic: Ján Lichner
školství: Matúš Černák

1. 12. 1938-20. 1. 1939

Předseda vlády, ministr vnitra, sociální péče a zdravotnictví: Jozef Tiso
Ministr
financí, obchodu, zemědělství: Pavol Teplanský
dopravy a veřejných prací: Ferdinand Ďurčanský
spravedlnosti: Miloš Vančo
školství: Matúš Černák

20. 1. 1939-9. 3. 1939

Předseda vlády a ministr vnitra: Jozef Tiso
Ministr
školství a národní osvěty: Jozef Sivák
spravedlnosti: Miloš Vančo
financí: Pavol Teplanský
hospodářství: Mikuláš Pružinský
dopravy a veřejných prací: Ferdinand Ďurčanský

9. 3. 1939-11. 3. 1939

Předseda vlády a ministr všech resortů (až na finance): Jozef Sivák
Ministr
financí: Pavol Teplanský

11. 3. 1939-14. 3. 1939

Předseda vlády: Karol Sidor
Ministr
vnitra: Martin Sokol
dopravy a veřejných prací: Július Stano
průmyslu, obchodu a živností a ministr zemědělství: Peter Zaťko
financí: Alexander Hrnčiar
školství a národní osvěty: Jozef Sivák
spravedlnosti: Gejza Fritz

AUTONOMNÍ VLÁDY PODKARPATSKÉ RUSI

11. 10. 1938-26. 10. 1938

Předseda vlády a ministr školství: Andrej Bródy
Ministr
vnitra: Edmund Bačinský
dopravy: Július Révay
Zplnomocněný ministr pro hospodářství: Š. A. Fencik
Vládní tajemníci: Augustin Vološin (pověřen agendou zdravotnictví a sociální péče) a Ivan Pješčak (pověřen agendou justiční správy)

26. 10. 1938-1. 12. 1938

Předseda vlády, ministr financí, obchodu a zemědělství: Augustin Vološin
Ministr
vnitra: Edmund Bačinský
komunikací, veřejných prací, zdravotní a sociální péče: Július Révay

1. 12. 1938-6. 3. 1939

Předseda vlády: Augustin Vološin
Členové vlády: Július Révay; od 6. 3. 1939 arm. gen. Lev Prchala

6. 3. 1939-15. 3. 1939

Předseda vlády, ministr školství a spravedlnosti: Augustin Vološin
Ministr
vnitra, financí a dopravy: arm. gen. Lev Prchala
zemědělství, veřejných prací, zdravotnictví, průmyslu, obchodu a živností: Štefan Kločurak

PROTEKTORÁTNÍ VLÁDY (16. 3. 1939-5. 5. 1945)

16. 3. 1939-27. 4. 1939

(byla pokračováním vlády pomnichovského Česko-Slovenska bez účasti K. Sidora)

27. 4. 1939-19. 1. 1942

Předseda vlády: div. gen. Alois Eliáš do 27. 9. 1941
Ministr
vnitra: od 1. 7. 1939 gen. čet. Josef Ježek; do té doby řídil ministerstvo div. gen. Alois Eliáš
financí: Josef Kalfus
školství a národní osvěty: Jan Kapras
spravedlnosti: Jaroslav Krejčí, od 26. 3. do 3. 2. 1940 pověřen řízením ministerstva zemědělství, od 3. 2. 1940 náměstkem předsedy vlády, od 28. 9. 1941 úřadujícím náměstkem předsedy vlády
průmyslu, obchodu a živností: Vlastimil Šádek do 3. 2. 1940; Jaroslav Kratochvíl
dopravy: Jiří Havelka do 25. 4. 1941, zároveň do 3. 2. 1940 náměstkem předsedy vlády; od 25. 4. 1941 ministrem dopravy Jindřich Kamenický
veřejných prací: Dominik Čipera
zemědělství: Ladislav Feierabend do 26. 1. 1940; od 3. 2. 1940 Mikuláš z Bubna-Litic
sociální a zdravotní správy: Vladislav Klumpar

19. 1. 1942-19. 1. 1945

Předseda vlády a ministr spravedlnosti: Jaroslav Krejčí
Ministr
vnitra: Richard Bienert, od 12. 3. 1942 náměstkem předsedy vlády
hospodářství a práce: Walter Bertsch
školství a národní osvěty: Emanuel Moravec
zemědělství a lesnictví: Adolf Hrubý
dopravy a techniky: Jindřich Kamenický
financí: Josef Kalfus

19. 1. 1945-5. 5. 1945

Předseda vlády a ministr vnitra: Richard Bienert
Ministr
hospodářství a práce: Walter Bertsch
školství a lidové osvěty: Emanuel Moravec
spravedlnosti: Jaroslav Krejčí, zároveň náměstkem předsedy vlády
zemědělství a lesnictví: Adolf Hrubý
dopravy a techniky: Jindřich Kamenický
financí: Josef Kalfus

ČESKOSLOVENSKÉ VLÁDY V EMIGRACI (21. 7. 1940-2. 4. 1945)

Československý národní výbor (ustaven 17. 11. 1939 v Paříži)
Členové:
Edvard Beneš
Jan Šrámek (úřadující místopředseda)
gen. Sergej Ingr
Štefan Osuský
Eduard Outrata
Hubert Ripka
Juraj Slávik
gen. Rudolf Viest

21. 7. 1940-12. 11. 1942

Předseda vlády: Jan Šrámek
Členové vlády:
Ján Bečko, státní tajemník na ministerstvu sociální péče; od 27. 10. 1941 státní ministr pověřený vedením Nejvyššího účetního kontrolního úřadu
Ladislav Feierabend, státní ministr; od 27. 10. 1941 ministr financí
gen. Sergej Ingr, ministr národní obrany
Jan Masaryk, ministr zahraničních věcí
Jaromír Nečas, státní ministr; od 27. 10. 1941 ministr pro hospodářskou obnovu
František Němec, ministr sociální péče
Štefan Osuský, státní ministr do 31. 3. 1942
Eduard Outrata, ministr financí; od 27. 10. 1941 státní ministr pověřený agendou ministerstva obchodu, průmyslu a živností
Hubert Ripka, státní tajemník na ministerstvu zahraničních věcí; od 27. 10. 1941 státní ministr
Juraj Slávik, ministr vnitra
Rudolf Viest, státní tajemník na ministerstvu národní obrany; od 27. 10. 1941 státní ministr
Ján Lichner, státní ministr
Jaroslav Stránský, od 27. 10. 1941 státní ministr pro agendu ministerstva spravedlnosti

12. 11. 1942-2. 4. 1945

Předseda vlády: Jan Šrámek
Členové vlády:
Ján Bečko, ministr sociální péče, současně pověřen agendou ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy
Ladislav Feierabend, ministr financí
gen. Sergej Ingr, ministr národní obrany do 19. 9. 1944
Ján Lichner, ministr zemědělství a veřejných prací
Jan Masaryk, ministr zahraničních věcí, náměstek předsedy vlády
František Němec, ministr hospodářské obnovy pověřený správou ministerstva obchodu, průmyslu a živností (pověření odvoláno 3. 8. 1944), od srpna 1944 čs. vládní delegát na osvobozeném území ČSR
Hubert Ripka, státní ministr na ministerstvu zahraničních věcí
Juraj Slávik, ministr vnitra, pověřen také agendou ministerstva školství a národní osvěty
Jaroslav Stránský, ministr spravedlnosti
gen. Rudolf Viest, státní ministr na ministerstvu národní obrany; od 19. 9. 1944 pověřen správou ministerstva národní obrany
Václav Majer, ministr obchodu, průmyslu a živností od 3. 8. 1944


Dějiny zemí Koruny české v datech vydalo nakladatelství LIBRI.