F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

  

Vlády

19. 1. 1900-31. 12. 1904

Předseda vlády: Ernst v. Koerber
Ministr
vnitra: správcem ministerstva Ernst v. Koerber
financí: Eugen v. Böhm-Bawerk; od 26. 10. 1904 Mansuet Kosel
kultu a vyučování: Wilhelm v. Hartel
spravedlnosti: Alois v. Spens-Boden; od 16. 10. 1902 správcem ministerstva E. v. Koerber
obchodu: Guido Call zu Rosenburg
zemědělství: Karl v. Giovanelli; od 26. 10. 1904 hr. Ferdinand Buquoy
zeměbrany: hr. Zeno Welsersheimb
železnic: Heinrich v. Witttek
bez portfeje: Leonhard Piętak jako ministr pro haličské záležitosti; Antonín Rezek do 10. 7. 1903; od 26. 10 1904 Antonín Randa - oba jako čeští ministři-krajané

1. 1. 1905-1. 5. 1906

Předseda vlády: Paul v. Gautsch
Ministr
vnitra: hr. Artur Bylandt
financí: Mansuet Kosel
kultu a vyučování: Wilhelm v. Hartel; od 11. 9. 1905 správcem hr. Richard Bienerth
spravedlnosti: Franz Klein
obchodu: Quido Call zu Rosenburg; od 11. 9. 1905 pověřen správou ministerstva hr. Leopold Auersperg
zemědělství: hr. Ferdinand Buquoy
zeměbrany: hr. Zeno Welsersheimb; od 9. 4. 1905 gen. Franz v. Schoenaich
železnic: Henrich v. Wittek; od 2. 5. 1905 správcem sekční šéf Ludwig Wrba
bez portfeje: Leonhard Piętak jako ministr pro haličské záležitosti; Antonín Randa jako český ministr-krajan

2. 5. 1906-28. 5. 1906

Předseda vlády: princ Konrad Hohenlohe-Schillingsfürst
Ministr
vnitra:
správcem min. vnitra princ K. Hohenlohe-Schillingsfürst
financí: Mansuet Kosel
kultu a vyučování: hr. Richard Bienerth
spravedlnosti: Franz Klein
obchodu: hr. Leopold Auersperg
zemědělství: hr. Ferdinand Buquoy
zeměbrany: gen. Franz v. Schoenaich
železnic: Ludwig Wrba
bez portfeje: Leonhard Piętak jako ministr pro haličské záležitosti; Antonín Randa jako český ministr-krajan

2. 6. 1906-15. 11. 1908

Předseda vlády: Max W. v. Beck
Ministr
vnitra: hr. Richard Bienerth
financí: Witold v. Korytowski
kultu a vyučování: Gustav Marchet
spravedlnosti: Franz Klein
obchodu: Josef Fořt; od 9. 11. 1907 Frantiek Fiedler
zemědělství: hr. Leopold Auersperg; od 9. 11. 1907 Alfred Ebenhoch
zeměbrany: hr. Franz v. Schoenaich; od 24. 10. 1906 pol. maršál Julius v. Latscher; od 12. 1. 1907 gen. Friedrich v. Georgi
železnic: Julius v. Derschatta
veřejných prací: vytvořeno 6. 3. 1908, dne 21. 3. 1908 jmenován Albert Gessmann
bez portfeje: hr. Albert Dzieduszycki; od 9. 11. 1907 David v. Abrahamowicz jako ministři pro haličské záležitosti; Bedřich Pacák; od 9. 11. 1907 Karel Prášek jako čeští ministři-krajané; Heinrich Prade; od 9. 11. 1907 Franz Peschka; od 9. 5. 1908 opět Heinrich Prade jako němečtí ministři-krajané

15. 11. 1908-28. 6. 1911

Předseda vlády: hr. Richard Bienerth
Ministr
vnitra: Guido v. Härdtl; od 9. 1. 1911 hr. Max Wickenburg
financí: správcem ministerstva Adolf v. Jorkasch; od 10. 2. 1909 ministrem Leo Bilinski; od 9. 1. 1911 Robert Meyer
kultu a vyučování: správcem ministerstva Josef Kaněra; od 10. 2. 1909 hr. Karl Stürgkh
spravedlnosti: správcem ministerstva Robert v. Holzknecht; od 10. 2. 1909 ministrem Victor v. Hochenburger
obchodu: správcem ministerstva Victor Mataja; od 10. 2. 1909 Richard Weisskirchner
zemědělství: Albín Bráf; od 1. 10. 1909 správcem ministerstva sekční šéf Josef v. Pop; od 9. 1. 1911 ministrem Adalbert v. Widmann
zeměbrany: gen. Friedrich v. Georgi
železnic: správcem ministerstva Zdenko v. Forster; od 10. 2. 1909 Ludwig Wrba; od 9. 1. 1911 Stanislaus Gląbinski; od 25. 6. 1911 správcem sekční šéf Victor v. Röll
veřejných prací: správcem ministerstva hr. Max Wickenburg; od 10. 2. 1909 ministrem August v. Ritt; od 9. 1. 1911 Karl Marek
bez portfeje: David v. Abrahamowicz; od 3. 3. 1909 Ladislav Dulęba; od 9. 1. 1911 hr. Wenzel Zaleski jako ministři pro haličské záležitosti; Jan Žáček, odstoupil 1. 10. 1909 a jeho místo neobsazeno; český ministr-krajan Gustav Schreiner, odstoupil 22. 2. 1910 a jeho místo neobsazeno

28. 6. 1911-3. 11. 1911

Předseda vlády: Paul v. Gautsch
Ministr
vnitra: hr. Max Wickenburg
financí: Robert Meyer
kultu a vyučování: hr. Karl Stürgkh
spravedlnosti: Victor v. Hochenburger
obchodu: Victor Mataja
zemědělství: Adalbert v. Widmann
zeměbrany: gen. Friedrich v. Georgi
železnic: Victor v. Röll
veřejných prací: Karl Marek
bez portfeje: hr. Wenzel Zaleski jako ministr pro haličské záležitosti

3. 11. 1911-21. 10. 1916

Předseda vlády: hr. Karl Stürgkh (v době od 15. 5. do 14. 9. 1912 zastupován min. vnitra K. v. Heinoldem)
Ministr
vnitra: Karl v. Heinold; od 30. 11. 1915 princ Konrad Hohenlohe-Schillingsfürst
financí: Robert Meyer; od 19. 11. 1911 hr. Wenzel Zaleski; od 5. 10. 1913 správcem sekční šéf August v. Engel, který byl jmenován 21. 10. 1914 ministrem; od 30. 11. 1915 Karl v. Leth
kultu a vyučování: Max v. Hussarek
spravedlnosti: Victor v. Hochenburger
obchodu: Mauriz v. Rössler; od 20. 9. 1912 Rudolf v. Schuster-Bonnot; od 30. 11. 1915 Alexander v. Spitzmüller
zemědělství: správcem ministerstva hr. Wenzel Zaleski; od 19. 11. 1911 ministrem Albín Bráf do 1. 7. 1912; od 20. 9. 1912 Franz Zenker
zeměbrany: gen. Friedrich v. Georgi
železnic: Zdenko v. Forster
veřejných prací: Ottokar v. Trnka
bez portfeje: hr. Wenzel Zaleski; od 19. 11. 1911 Ladislav Dlugosz; od 26. 12. 1912 Zdislaw v. Morawski jako ministři pro haličské záležitosti

31. 10. 1916-20. 12. 1916

Předseda vlády: Ernst v. Koerber
Ministr
vnitra: Erwin v. Schwarzenau
financí: Karl Marek 3)
kultu a vyučování: Max v. Hussarek
spravedlnosti: Franz Klein
obchodu: Franz Stibral
zemědělství: hr. Heinrich Clam-Martinic
zeměbrany: gen. Friedrich v. Georgi
železnic: gen. Ernst Schaible
veřejných prací: Ottokar v. Trnka
bez portfeje: Michael Bobrzynski jako ministr pro haličské záležitosti

20. 12. 1916-22. 6. 1917

Předseda vlády: hr. Heinrich Clam-Martinic
Ministr
vnitra: Erasmus v. Handel
financí: Alexander v. Spitzmüller
kultu a vyučování: Max v. Hussarek
spravedlnosti: Josef v. Schenk
obchodu: Karl Urban
zemědělství: úřad nebyl obsazen, od 1. 6. 1917 Ernst v. Seidler
zeměbrany: gen. Friedrich v. Georgi
železnic: Zdenko v. Forster
veřejných prací: Ottokar v. Trnka
bez portfeje: Michael Bobrzynski jako ministr pro haličské záležitosti; Josef M. Baernreither

23. 6. 1917-25. 7. 1918

Předseda vlády: Ernst v. Seidler
Ministr
vnitra: hr. Friedrich Toggenburg; od 11. 6. 1918 Edmund v. Gayer
financí: správcem ministerstva Ferdinand v. Wimmer
kultu a vyučování: Ludwig Cwiklinski
spravedlnosti: správcem ministerstva Hugo v. Schauer
obchodu: Victor Mataja; od 30. 8. 1917 Friedrich v. Wieser
zemědělství: hr. Ernst Sylva-Tarroucca správcem do 30. 8. 1917; Moritz v. Ertl
zeměbrany: pol. maršál Karl v. Czapp
železnic: Karl v. Banhans
veřejných prací: Emil v. Homann; od 30. 8. 1917 Friedrich v. Wieser
sociální péče: 4) od 1. 1. 1918 Viktor Mataja
zdravotnictví: provizorním vedením pověřen Johann Horbaczewski
bez portfeje: M. v. Twardowski jako ministr pro haličské záležitosti; Ivan v. Žolger od 24. 7. 1917 do 26. 5. 1918; Victor Mataja; Johann Horbaczewski od 30. 8. 1917 do 22. 7. 1918

25. 7. 1918-25. 10. 1918

Předseda vlády: Max v. Hussarek
Ministr
vnitra: Edmund v. Gayer
financí: Ferdinand v. Wimmer
kultu a vyučování: Georg v. Poray-Madeyski
spravedlnosti: Hugo v. Schauer
obchodu: Friedrich v. Wieser
zemědělství: Ernst v. Sylva-Tarroucca
zeměbrany: pol. maršál Karl v. Czapp
železnic: Karl v. Banhans
veřejných prací: Emil v. Homann
sociální péče: Victor Mataja
zdravotnictví: dne 10. 8. 1918 jmenován Johann Horbaczewski
bez portfeje: Kazimir Galecki jako ministr pro haličské záležitosti

25. 10. 1918-30. 10. 1918

Předseda vlády: Heinrich Lammasch
Ministr
vnitra: Edmund v. Gayer
financí: Josef Redlich
kultu a vyučování: Richard v. Hampe
spravedlnosti: Paul v. Vitorelli
obchodu: Friedrich v. Wieser
zemědělství: hr. Ernst Sylva-Tarroucca
zeměbrany: správcem ministerstva Friedrich v. Lehne
železnic: Karl v. Banhans
veřejných prací: Emil v. Homann
sociální péče: Ignaz Seipel
zdravotnictví: Ivan Horbaczewski
bez portfeje: Kazimir Galecki jako ministr pro haličské záležitosti

Poznámky:

1) Ministr zahraničí hr. F. Beust převzal prezidiální funkci a nakrátko také titul státního ministra po odstoupení hr. Belcrediho a nevytvořil v pravém smyslu novou vládu. Po jmenování odpovědné uherské vlády 18. února 1867 se funkce státního ministra stala bezpředmětnou. Celé období vlády Beusta a Taaffeho bylo ve skutečnosti vládním provizóriem a přípravou pro utvoření nové vlády na základě prosincové ústavy. Státní ministerstvo bylo zrušeno 2. března 1867 a vytvořeno nově ministerstvo vnitra a ministerstvo kultu a vyučování. Dne 11. června 1867 bylo zrušeno ministerstvo policie. Dne 23. července 1867 byl hr. Beust jmenován společným rakousko-uherským ministrem zahraničí s titulem říšského kancléře a řízení předlitavských vládních záležitostí převzal hr. Taaffe. Jmenováním uherské vlády zanikla rovněž uherská, sedmihradská a chorvatsko-slavonská dvorní kancelář. Šéfové těchto úřadů byli v letech 1861-1867 rovněž ministry; jako zalitavské politické představitele je v našem přehledu neuvádíme.

2) Vedle ministrů v kompetenci pro haličské záležitosti byli v Taaffeho vládě rovněž tzv. ministři-krajani, kteří měli zastupovat národní zájmy. Tak došlo k jmenování hr. Kuenburga a A. Pražáka. Na rozdíl od haličských ministrů však jejich kompetence nebyla vymezena, tj. Pražák nebyl formálně ministrem pro české záležitosti. V odlišném postavení se odrážela jiná situace Haliče a českých zemí v rámci Předlitavska.

3) Nejedná se o K. Marka, který byl ministrem v Bienerthově a Gautschově vládě, jde o pouhou shodu jmen.

4) Dne 1. června 1917 bylo rozhodnuto o zřízení ministerstva sociální péče a zdravotnictví. Přípravnými pracemi byli pověřeni ministři bez portfeje V. Mataja a J. Horbaczewski. Na podzim 1917 bylo rozhodnuto vytvořit dva samostatné úřady. Ministerstvo sociální péče bylo aktivováno 1. ledna 1918, ministerstvo zdravotnictví až 27. července 1918.

SPOLEČNÍ MINISTŘI HABSBURSKÉ MONARCHIE

(1848-1918)

Ministři zahraničních věcí

Ficquelmont, Karl Ludwig hr. 21. 3. 1848-7. 5. 1848
Wessenberg-Ampringen, Johann Phillip v. 7. 5. 1848-21. 11. 1848
Schwarzenberk, Felix Ludwig Johann kn. 22. 11. 1848-5. 4. 1852
Buol-Schaunstein, Karl Ferdinand hr. 11. 4. 1852-17. 5. 1859
Rechberg und Rothenlöwen, Johann B. hr. 17. 5. 1859-27. 10. 1864
Mensdorff-Pouilly, Alexander hr. 27. 10. 1864-30. 10. 1866
Beust, Friedrich Ferdinand hr. 30. 10. 1866-14. 11. 1871
Andrassy v. Csik-Szent-Király und Kraszna Horka, Julius hr. 14. 11. 1871-22. 9. 1879
Haymerle, Heinrich Karl v. 8. 10. 1879-10. 10. 1881
Kálnoky v. Köröspatak, Gustav Sigmund hr. 20. 11. 1881-15. 5. 1895
Goluchowski v. Goluchowo, Agenor hr. 15. 5. 1895-24. 10. 1906
Aehrenthal, Aloys Leopold Johann
Bapt. hr. Lexa 24. 10. 1906-17. 2. 1912
Berchtold v. u. zu Ungarschitz, Leopold hr. 17. 2. 1912-13. 1. 1915
Burian v. Rajecz, Stephan v. 13. 1. 1915-22. 12. 1916
Czernin v. u. zu Chudenitz, Ottokar hr. 22. 12. 1916-14. 4. 1918
Burian v. Rajecz, Stephan v. 16. 4. 1918-24. 10. 1918
Andrassy v. Csik-Szent-Király und Kraszna Horka, Julius hr. 24. 10. 1918-2. 11. 1918

Ministři války
Zanini, Peter v. pol. maršálek 2. 4. 1848-29. 4. 1848
Latour, Theodor hr. pol. maršálek 29. 4. 1848-6. 10. 1848
Cordon, Franz v. pol. maršálek 22. 11. 1848-2. 6. 1849
Gyulai, Franz hr. pol. maršálek 2. 6. 1849-16. 7. 1850
Csorich, Anton v. pol. maršálek 16. 7. 1850-10. 2. 1853 1)
Degenfeld-Schonburg, August hr. 20. 10. 1860-19. 2. 1864
Frank, Karl R. v. pol. maršálek 19. 2. 1864-6. 9. 1866
John, Franz v. pol. maršálek 6. 9. 1866-18. 1. 1868
Kuhn, Franz v. gen. 18. 1. 1868-14. 6. 1874
Koller, Alexander v. gen. 14. 6. 1874-21. 6. 1876
Bylandt-Rheidt, Arthur hr. 21. 6. 1876-16. 3. 1888
Bauer, Ferdinand v. gen. 16. 3. 1888-24. 7. 1893
Merkl, Rudolf v. - pověřen prozatímním
vedením úřadu jako první sekční šéf 24. 7. 1893-23. 9. 1893
Krieghammer, Edmund v. gen. 23. 9. 1893-17. 12. 1902
Pitreich, Heinrich v. pol. maršálek 17. 12. 1902-24. 10. 1906
Schoenaich, Franz v. gen. 24. 10. 1906-20. 9. 1911
Auffenberg-Komarow, Moritz v. gen. 20. 9. 1911-9. 12. 1912
Krobatin, Alexander v. pol. maršálek 9. 12. 1912-10. 4. 1917
Stöger-Steiner, Rudolf v. gen. 10. 4. 1917-2. 11. 1918

Poznámka:
1) Dne 10. února 1853 bylo ministerstvo války zrušeno a v rámci reorganizace branné moci vytvořeno ke dni 1. června 1853 vrchní velení armády, jehož šéf se podle potřeby účastnil ministerských konferencí. Od 17. února 1857 do 30. října 1859 zasedal v ministerské konferenci rovněž generální adjutant a císařův pobočník hr. Karl Grünne. V souvislosti s předpokládanými ústavními změnami po válce z roku 1859 bylo ministerstvo války v roce 1860 obnoveno.


Dějiny zemí Koruny české v datech vydalo nakladatelství LIBRI.