F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

  

září - 2. polovina


září

16. září 1330 Sňatek osmiletého Jana Jindřicha a dvanáctileté ...
16. září 1620 Spojená armáda císaře (8. září u dolnorakouského ...
16. září 1817 Ve věžní komoře děkanského kostela sv. Jana Křtitele ...
16. září 1884 Němečtí liberálové v čele s E. Herbstem ...
16. září 1914 Vrchní velitelství ruské armády vydalo po ofenzivě ...
16. září 1925 Nová politická strana - Národní strana práce (v čele ...
16. září 1938 Československá vláda rozpustila SdP a na K. Henleina ...
16.-19. září 1959 V Praze proběhl III. sjezd československých ...
16.-17. září 1968 V Mukačevu proběhlo jednání vojenských delegací ...
17. září 1631 Bitva u Breitenfeldu (nedaleko Lipska), v níž ...
17. a 19. září 1878 Proběhly volby do českého zemského sněmu; 23. září ...
17. září 1938 Britská vláda přijala zásadu revize československých ...
17. září 1942 Z příkazu K. H. Franka byla gestapem ...
17.-28. září 1944 Československé stíhací perutě se účastnily ochrany ...
17. září 1990 Federální shromáždění schválilo scénář radikální ekonomické ...
18. září 1323 Habsburkové museli odevzdat Janu Lucemburskému listiny, ...
18. září 1744 Kapitulace Prahy, Prusové přes dva měsíce město okupovali ...
18. září 1801 Císařským dekretem byla podřízena cenzura policii (policejní ...
18.-19. září 1926 Sjezd Československé strany socialistické v Brně ...
18. září 1988 Veřejně vystoupila tzv. realistická skupina kolem E. Mandlera ...
19. září 1837 Na sjezdu německých přírodovědců a lékařů v Praze ...
19. září 1930 Konal se I. sjezd Československé strany živnostensko-středostavovské. ...
19.-20. září 1936 V Piešťanech proběhl sjezd Hlinkovy slovenské ...
19. září 1938 Britská a francouzská vláda navrhly československé ...
19. září 1963 Z funkce předsedy vlády byl odvolán konzervativní ...
20. září 1245 Papež Inocenc IV. jmenoval olomouckým biskupem ...
20. září 1410 Po smrti Ruprechta Falckého (18. května 1410) ...
20. září 1562 V Praze se konala korunovace Maxmiliána (společně ...
20. září 1663 Nový vpád Tatarů, kteří poplenili hradišťský kraj. ...
20. září 1792 U vesničky Valmy (v severozápadní Francii) ...
20. září 1805 Třetí koaliční válka (1805) byla zahájena vpádem francouzských ...
20. září 1865 Vydán císařský manifest prozatím pozastavující (do ...
20. září 1938 Hodžova vláda odmítla britsko-francouzský požadavek ...
20. září 1948 Předsednictvo ÚV KSČ ustavilo svou kulturní radu, ...
20.-25. září 1966 Na území Československa probíhalo vojenské cvičení ...
20. září 1979 Zemřel bývalý prezident L. Svoboda. ...
20. září 1990 ČSFR byla opět přijata za člena Mezinárodního měnového ...
21. září 1459 Krále Jiřího z Poděbrad uznali za svého pána v Horní ...
21. září 1490 Ve Stoličném Bělehradě se konala korunovace Vladislava II. ...
21. září 1529 Obklíčení Vídně Turky; pod velením zemského hejtmana ...
21. září 1649 Došlo k podpisu tzv. zatímního recesu (dohody ...
21. září 1914 L. Sychrava, člen státoprávně pokrokové strany, ...
21. září 1919 V Olomouci založena sloučením různých nacionalisticky ...
21. září 1938 Skupina poslanců Národního shromáždění různého politického ...
21. září 1945 Zrušeno placení školného na státních středních školách ...
22. září 1253 V Počaplích (v Králově Dvoře u Berouna) ...
22. září 1438 Část Albrechtova vojska za velení Fridricha Saského ...
22. září 1575 Slavnostní korunovace (v chrámu sv. Víta) ...
22. září 1596 Společné vojsko česko-moravské hájilo uherskou pevnost ...
22. září 1938 Výbor na obranu republiky svolal veřejnou manifestaci. ...
23. září 1650 Na důvěrné konferenci kněžstva v Praze bylo usneseno, ...
23. září 1879 V Praze se konalo za účasti 72 poslanců zasedání ...
23. září 1894 Na zemském sjezdu důvěrníků mladočeské strany v Nymburku ...
23. září 1937 Vatikán vydal bulu, v níž sjednotil hranici diecézí ...
23. září 1938 Syrového vláda prohlásila Hitlerovy požadavky z Godesbergu ...
23. září 1998 V rámci protikorupční akce "čisté ruce" založila ...
24. září 1815 V Královské oboře (ve Stromovce) v Praze-Bubenči ...
24.-29. září 1899 V Brně se konal VII. sjezd celorakouské Sociálně ...
24. září 1932 Krajský soud v Brně vynesl rozsudek nad funkcionáři ...
24. září 1946 Ministerstvo zemědělství odevzdalo vládě návrh 6 zemědělských ...
24. září 1964 Po předchozím souhlasu předsednictva ÚV KSČ 12. května ...
24. září 1992 Ve Federálním shromáždění se konalo již čtvrté kolo ...
24. září 1998 Předseda KDU-ČSL J. Lux rezignoval vzhledem k chronické ...
25. září 1555 Uzavřen tzv. augšpurský mír, který zajistil německým ...
25. září 1618 Císařské vojsko ustoupilo k Pelhřimovu a zde ...
25. a 28. září 1649 Z iniciativy pražského arcibiskupa kardinála Arnošta ...
25. září 1726 Reskriptem byl stanoven numerus clausus (úředně stanovený ...
25. září 1791 Leopold II. navštívil Královskou českou společnost ...
25. září 1893 Rozklad realistického směru vyvrcholil abdikací prof. ...
25. září 1908 Napětí česko-německé (trvalo od jara t. r. a projevovalo ...
25.-28. září 1920 Levice uskutečnila ve Smetanově síni Obecního domu ...
25. září 1938 Československý vyslanec v Londýně Jan Masaryk ...
25.-29. září 1969 Na zasedání ÚV KSČ předložil G. Husák praktický ...
25. září 1973 Československo přerušilo diplomatické styky s Chile ...
25. září 1980 Na zasedání ÚV Československé strany lidové byl předsedou ...
26. září 1212 V Basileji vydána Přemyslu Otakaru I. novým ...
26. září 1619 Po kratším váhání oznámil Fridrich Falcký českým stavům, ...
26. září 1870 Na adresu a pamětní spis českého zemského sněmu ...
26. září 1921 Jmenována vláda E. Beneše. ...
26. září 1938 Uveřejněno německé memorandum, které požadovalo do ...
26. září 1944 Italská vláda vydala prohlášení o neplatnosti ...
26.-27. září 1967 Na schůzi ÚV KSČ došlo k ostřejším sporům ...
26.-28. září 1995 Poslanecká sněmovna schválila nový devizový zákon, ...
27. září 1273 Slavnostní volbou ve Frankfurtu nad Mohanem se stal ...
27. září 1919 Nejvyšší rada na mírové konferenci v Paříži oznámila ...
27. září 1925 Skupina kolem K. Práška a J. Rychtera ...
27.-29. září 1930 Konal se XVI. sjezd Československé sociálně demokratické ...
27. září 1937 Ministerský předseda M. Hodža marně jednal s A. ...
27. září 1938 N. Chamberlain v projevu prohlásil, že Velká ...
27. září 1941 Zastupujícím říšským protektorem byl jmenován generál ...
27.-29. září 1948 Došlo ke sloučení KSČ s KSS v jedinou politickou ...
27. září 1951 V předvečer svátku sv. Václava se sešel z iniciativy ...
27.-29. září 1966 V Brně se konal IV. sjezd československých ...
27.-30. září 1972 V Praze se konal I. sjezd SSM, který kladl ...
27. září 1990 Byl schválen vládní návrh zákona o malé privatizaci; ...
27.-29. září 1994 Parlament schválil novelu zákona o tzv. malé privatizaci ...
28. září 929 Zavraždění knížete Václava ve Staré Boleslavi z popudu ...
28. září 995 Po dvoudenním obléhání dobyli Přemyslovci (snad za ...
28. září 1092 Vydána Břetislavova statuta, jež se týkala zbytků pohanství ...
28. září 1322 Rozhodující bitva u Mühldorfu mezi Ludvíkem Bavorem ...
28. září 1330 Zemřela královna Eliška Přemyslovna. ...
28. září 1411 Zemřel pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka ...
28. září 1479 Král Vladislav svolal do Prahy tzv. svatováclavský ...
28. září 1914 V Praze se konalo tzv. svatováclavské procesí ...
28. září 1917 Na zasedání zastupitelstva výkonného výboru sociální ...
28. září 1919 Vedení legií vydalo rozkaz k postupné evakuaci ...
28. září 1941 R. Heydrich vyhlásil první stanné právo; současně ...
28.-30. září 1945 V Praze proběhly tzv. Tyršovy hry; šlo o první ...
28. září 1989 U příležitosti 1060. výročí smrti sv. Václava ...
28. září 1999 Na tzv. svatováclavské konferenci byla uzavřena nová ...
29. září 1363 Na pozvání Karla IV. a Arnošta z Pardubic ...
29. září 1370 Karel IV. realizoval rodové spojení s bavorskými ...
29. září 1622 Dekret kardinála Dietrichštejna vypovídal do dvou měsíců ...
29. září 1896 Po předběžných poradách se sešlo v Praze shromáždění ...
29. září 1937 Hodža se setkal v Badenu s rakouským kancléřem ...
29. září 1938 Z iniciativy britské a americké diplomacie ...
29. září 1939 Ve Francii byl ustaven I. pěší prapor (16. října ...
29. září 1969 Prezident republiky jmenoval novou federální vládu ...
30. září 1419 Na Křížkách (jižně od Prahy) se konal velký tábor venkovského ...
30. září 1649 Evakuace švédských jednotek z Prahy; císařští ...
30. září 1745 Bitva u Zárova (nedaleko Trutnova) přinesla další ...
30. září-15. listopadu 1910 V den svolání českého zemského sněmu započala ...
30. září 1938 Na Pražském hradě přijala vláda v přítomnosti ...
30. září 1989 Na velvyslanectví SRN v Praze se začaly shromažďovat ...
konec září 1105 Nepřítomnosti knížete Bořivoje II. v zemi ...
konec září 1575 Odjezd Maxmiliána II. z Prahy do Řezna; sotva ...
konec září, říjen 1744 Rakouská armáda Karla Lotrinského (před měsícem opustila ...
konec září-listopad 1805 Průchod ruských vojsk Slezskem a Moravou do Horních ...
konec září-říjen 1915 Konaly se porady představitelů mladočeské strany a agrárníků ...
konec září 1985 Do provozu byl uveden první blok jaderné elektrárny ...

... předchozí
 


Vstupní stránka

Dějiny zemí Koruny české v datech vydalo nakladatelství LIBRI.