F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

  

srpen - 1. polovina


srpen

srpen 843 Po smrti císaře Ludvíka Pobožného propukly ve franské ...
srpen 855 Král Ludvík Němec se vypravil s vojskem na Moravu, ...
srpen 856 Ludvík Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; ...
srpen 864 Východofranský král Ludvík Němec vytáhl s vojskem ...
srpen 869 Velké vojenské tažení (ve třech směrech) Ludvíka Němce ...
srpen 893 Další vpád (nepříliš úspěšný) Arnulfa na Velkou Moravu. ...
srpen 897 Na dvoře Salc přijal Arnulf také posly Srbů, kteří ...
srpen 1015 Samostatná výprava Oldřicha na Moravu (v podstatě ...
srpen 1017 Polské vojsko Boleslava Chrabrého vpadlo do Čech (z Moravy); ...
srpen 1051 Výpravu Jindřicha III. do Uher podporoval český ...
srpen 1101 Údělný kníže Oldřich (nejstarší žijící Přemyslovec) ...
srpen 1105 Bořivoj II. podpořil tažení císaře Jindřicha do ...
srpen 1109 Svatoplukovo tažení do Polska (spolu s vojskem ...
srpen 1172 Vladislav se zúčastnil po boku císaře Fridricha výpravy ...
srpen 1192 Vpád českého vojska do Bavorska; Přemysl vypomáhal ...
srpen 1193 Jindřich Břetislav vpadl s vojskem do Čech, s Přemyslovými ...
srpen 1257 Přemysl Otakar II. zaútočil se svým vojskem (přes ...
srpen 1292 První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska ...
srpen 1301 V Hodoníně došlo k setkání českého poselstva ...
srpen 1304 Vpád uherských Kumánů na jižní Moravu; byla popleněna ...
srpen 1309 Diplomatická mise cisterciáckých opatů Konráda Zbraslavského ...
srpen 1313 Jan Lucemburský se vydal s vojskem na pomoc svému ...
srpen 1408 Pražští faráři obvinili Jana Husa u pražského ...
srpen 1435 Po několika vojenských neúspěších táborů (ztráta hradů ...
srpen 1441 Na sjezdu v Čáslavi byl (po smrti svého odpůrce ...
srpen 1449 Do Jihlavy svolán valný sněm, kde se mělo za účasti ...
srpen 1463 Moravští stavové na pokyn krále Jiřího dobývali hrady ...
srpen 1511 Kolísavý král Vladislav vydal v Budíně list, v němž ...
srpen 1517 Na Křivoklátsku vypuklo nevolnické povstání proti vymáhání ...
srpen 1557 Bratrská synoda ve Slížanech u Morkovic na Moravě. ...
srpen 1608 Na bartolomějském sněmu v Brně potvrdil Matyáš ...
srpen 1622 Moravský soudní dvůr začal vynášet rozsudky; nejdříve ...
srpen 1626 Mansfeldovo vojsko (s mnoha exulanty) proniklo ...
srpen 1627 Velké protifeudální povstání v okolí Kácova, Čestína, ...
srpen 1642 Postupný ústup Torstenssona s hlavní armádou do ...
srpen 1648 Švédská vojska pustošila jižní Čechy. ...
srpen 1656 Český král Ferdinand III. navštívil naposledy ...
srpen 1692 Do Vídně se vypravila deputace Chodů (z jedenácti ...
srpen 1800 Vídeňská vláda vydala výzvy k obnovení českých ...
srpen 1834 F. C. Kampelík (po tajné schůzce s polským ...
srpen 1871 Dosaženo předběžné dohody o podstatě českého vyrovnání, ...
srpen 1908 Z iniciativy Českoslovanské jednoty byly uspořádány ...
srpen 1930 Zahájena státní stravovací akce pro nezaměstnané, odborově ...
srpen 1940 Další vlna hromadného zatýkání důstojníků a vojáků ...
srpen-září 1004 Do Čech vpadlo vojsko Jindřicha II. spolu s českými ...
srpen, září 1041 Nové velké vojenské tažení Jindřicha III. do Čech ...
srpen, září 1300 Tažení Václava II. do Polska (slabý odpor Vladislava ...
srpen-listopad 1426 Rakouský vévoda a moravský markrabě Albrecht se ...
srpen-září 1869 V habsburské monarchii došlo k finanční krizi, ...
počátek srpna 1420 Křižácké vojsko opustilo Prahu. ...
počátek srpna 1618 Císařské vojsko pod vedením Jindřicha Duvala Dampierra ...
počátek srpna 1866 V několikatisícovém nákladu byla rozšiřována anonymní ...
polovina srpna 846 Ludvík Němec vytáhl s vojskem proti moravským ...
polovina srpna 848 Vojsko Čechů vpadlo na říšské (franské) území odvetou ...
polovina srpna 1040 Tažení Jindřicha III. do Čech s cílem oslabit ...
polovina srpna 1412 Papežský legát přinesl z Říma novou (zostřenou) ...
polovina srpna 1421 Počátek II. křížové výpravy; pět armád v pěti ...
polovina srpna 1470 Matyáš využil nepřítomnosti krále Jiřího v Čechách ...
polovina srpna 1744 Sedmdesátitisícová pruská armáda vtrhla čtyřmi proudy ...
polovina srpna 1813 Ruská a pruská armáda o síle zhruba 100 tisíc ...
polovina srpna 1997 Stovky romských rodin z ČR zahájily exodus do ...
1. srpna 1340 Karel pobýval s vojskem v Tyrolích, kde vypuklo ...
1. srpna 1394 Václav IV. byl propuštěn na svobodu za tvrdých ...
1. srpna 1422 V Čáslavi se sešel druhý sněm (svolaný z popudu ...
1. srpna 1664 Císařské vojsko generála Montecuccoliho svedlo vítěznou ...
1. srpna-2. září 1828 V Praze se konala výstava českých průmyslových ...
1. srpna 1864 Uzavřeno předběžné příměří mezi Dánskem a rakousko- ...
1. srpna 1914 V Katolických listech vyšlo výrazné loajální a prorakouské ...
1. srpna 1936 V době konání berlínské olympiády byly v Praze ...
1. srpna 1953 Prezident A. Zápotocký promluvil na klíčavské ...
1. srpna 1993 Vstoupil v platnost zákon o protiprávnosti ...
2. srpna 1465 Nový papež Pavel II. obnovil půhon vůči Jiříkovi, ...
2. srpna 1892 Vydán zákon zavádějící korunovou měnu v habsburské ...
2. srpna 1945 V Postupimi ukončena konference SSSR, USA a Velké ...
3. srpna 1618 Zahájen moravský sněm v Brně za účasti krále Ferdinanda, ...
3. srpna 1750 Vídeňská vláda vydala patent o výrobě příze a plátna ...
3. srpna-16. září 1938 V ČSR působila mise lorda W. Runcimana jako ...
3. srpna 1944 V Londýně vydány dva ústavní dekrety: č. 10/1944 Sb. ...
3. srpna 1968 V Bratislavě proběhla schůzka "pětky" s vedoucími ...
4. srpna 1306 V horkém popoledni došlo za nikdy nevyjasněných ...
4. srpna 1423 Žižkovy úspěchy ve východních Čechách (zejména obsazení ...
4. srpna 1427 IV. křížová výprava (veleli jí kardinál Jindřich ...
4. srpna 1791 Podepsána definitivní mírová smlouva rakousko-turecká ...
5. srpna 1420 Táborští kněží předložili pražským obcím 12 revolučních ...
5. srpna 1619 Císařské vojsko v čele s Dampierrem (8 tisíc ...
5. srpna 1645 V Praze byl korunován českým králem nejstarší ...
5. srpna 1742 Počátek obléhání Prahy habsburskou armádou pod velením ...
5. srpna 1772 Sjednána předběžná dohoda mezi Ruskem, Pruskem a Rakouskem ...
5. srpna 1914 K místodržiteli hraběti Thunovi se dostavila deputace ...
5. srpna 1942 Britská vláda odvolala svůj podpis pod mnichovskou ...
5. srpna 1999 Televize NOVA zahájila vlastní vysílání, čímž vrcholil ...
6. srpna 1249 Přemysl se vzdal na Pražském hradě a v Anežském ...
6. srpna 1421 Vojenská výprava pražanů za velení Jana Želivského ...
6. srpna 1619 Počátek odboje sedmihradského knížete Gabriela Bethlena ...
6. srpna 1806 František II. se vzdal titulu římskoněmeckého ...
6.-31. srpna 1819 V Karlových Varech proběhla konference svolaná ...
7. srpna 1869 Rozpuštěn spolek Slovanská lípa, proti členům výboru ...
7. srpna 1954 Byl zahájen proces s národohospodářskými pracovníky ...
8.-9. srpna 1990 V Trenčianských Teplicích se konalo jednání vlád ...
9. srpna 1262 Přemysl podpořil jednoho ze "vzdorokrálů" římskoněmecké ...
9. srpna 1524 Násilný převrat v Praze, kdy se vlády ve městě ...
9. srpna 1791 Na žádost českých stavů nechal Leopold II. převézt ...
9. srpna 1792 Korunovace Františka II. českým králem; za tři ...
9. srpna 1805 Rakousko přistoupilo k britsko-ruskému spojenectví ...
9. srpna 1914 V Paříži byl založen Výbor osady a dobrovolníků ...
9. srpna 1918 Britská vláda vydala deklaraci (někdy je označována ...
9. srpna 1919 V Teplicích byla ustavena Deutsche demokratische ...
9.-11. srpna 1968 V Praze pobýval prezident Jugoslávie J. Broz-Tito. ...
10. srpna 955 Vojsko knížete Boleslava I. (v počtu zhruba ...
10. srpna 1429 V Praze zemřel náboženský reformátor Jakoubek ...
10. srpna 1462 V Praze se sešel sjezd českých předáků husitů ...
10. srpna 1508 Král Vladislav potvrdil usnesení svatojakubského sněmu ...
10. srpna 1946 Nedostatek pracovních sil způsobený odsunem Němců vedl ...
10. srpna 1955 Vláda ČSR se usnesla přistoupit ke Státní smlouvě o obnovení ...
11. srpna 1438 Albrechtovo vojsko se střetlo u Tábora s oddíly ...
11. srpna 1611 Rudolf II. byl donucen podepsat abdikační listinu; ...
11. srpna 1804 Císařským patentem bylo oznámeno přijetí (dosud neexistujícího) ...
11. srpna 1805 Školský zákon opětovně vyhlásil povinnou školní docházku ...
11. srpna 1813 Rakousko vypovědělo válku Francii. Severní Čechy se ...
11. srpna 1945 Dekretem prezidenta republiky byl zestátněn film. ...
11. srpna 1999 V České republice došlo k částečnému zatmění ...
12. srpna 1222 Zemřel (bez potomků) moravský markrabě Vladislav Jindřich ...
12. srpna 1881 Vypukl rozsáhlý požár v budově již dostavěného ...
12. srpna 1914 Na ruském ministerstvu války byl schválen návrh ...
12. srpna 1921 Vydán zákon o závodních výborech (navazoval na ...
12.-15. srpna 1933 V Nitře proběhly oficiální státní oslavy 1100. výročí ...
12.-17. srpna 1936 K. Henlein jednal v Berlíně s A. Hitlerem ...
12. srpna 1978 V Praze byl uveden do provozu druhý úsek metra ...
12. srpna 1989 Rudé právo odmítlo dialog s mluvčími nezávislých ...
13. srpna 1630 Císař vydal rozhodnutí o sesazení Valdštejna z velení ...
13. srpna 1704 Posílená císařská armáda porazila francouzsko-bavorské ...
13. srpna 1775 Marie Terezie vydala (na návrh F. Blanca) poslední ...
13. srpna 1879 Byl odvolán provizorní Stremayrův kabinet a jmenována ...
13. srpna 1904 V Trutnově se ustavila Deutsche Arbeiterpartei ...
14. srpna 1431 K poslednímu vojenskému pokusu křižáckých vojsk ...
14. srpna 1436 ZIKMUND LUCEMBURSKÝ byl v Jihlavě přijat za českého ...
14. srpna 1865 Uzavřena gasteinská konvence (smlouva) mezi Rakouskem ...
14. srpna 1920 V Bělehradě došlo k podpisu obranné smlouvy ...
15. srpna 1307 Českým králem zvolen (podruhé) JINDŘICH KORUTANSKÝ ...
15. srpna 1308 Po zavraždění krále Albrechta vlastním synovcem Janem ...
15.-17. srpna 1968 U příležitosti státní návštěvy rumunského prezidenta ...

pokračování ...
 


Vstupní stránka

Dějiny zemí Koruny české v datech vydalo nakladatelství LIBRI.