F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

  

Rejstřík osobností - V

V

Zásady uspořádání

Vacek Miroslav (* 1935)
4. prosinec 1990

z Vacínova Michna Pavel viz Michna Pavel z Vacínova

Václav I. (1205-1253)
8. červen 121622. září 1253

Václav II., kníže (1137-1192)
duben 1191

Václav II., král (1271-1305)
1261
26. listopad 127621. červen 1305
16. říjen 1306
srpen 1309
26. říjen 1315
1338

Václav III. (1289-1306)
1292
27. srpen 13014. srpen 1306
únor 1327

Václav IV. (1361-1419)
26. únor 136119. říjen 1377
30. listopad 1378červenec 1412
1. říjen 1415
únor 1419
16. srpen 1419
20. červen 1440
25. duben 1459
1469

sv. Václav (kolem 907-929 nebo 935)
91528. září 929
24. srpen 1039
27. září 1951
20. srpen 1988
28. září 1989

Václav, moravský údělník (+ 1130)
září 1126

Václav, syn knížete Soběslava I. (* 1137)
1172
červen 1178
květen 1184

Václav viz Karel IV.

Václav Antonín z Kounic viz z Kounic Václav Antonín

Václav Budovec z Budova (asi 1547-1621)
1603
13. listopad 1620
21. červen 1621

Václav z Dubé (+ po 1420)
1414

Václav Hájek z Libočan (+ 1553)
2. červen 1541
1761

Václav Koranda starší (+ 1453)
30. září 1419
říjen 1452

Václav Koranda mladší (1425-1519)
22. únor 1471

Václav Lucemburský (1337-1383)
9. září 1340
26. srpen 1346
1354
31. leden 1378
7. prosinec 1383

Václav z Ludanic (16. století)
1550

Václav Mazovský (14. století)
1328

Václav z Mýta (1. polovina 15. století)
21. říjen 1435

Václav Opavský (1. polovina 15. století)
9. září 1434

Václav Rožďalovský (okolo 1490-1528)
1519

Václav Šašek z Bířkova (2. polovina 15. století)
16. listopad 1464

Václav Vilém z Roupova (+ 1641)
leden 1614
24. květen 1618
26. srpen 1619
23. prosinec 1620
15. listopad 1631

Václav ze Žlutic (15. století)
1475

Václavek Bedřich (1897-1943)
18. říjen 1929

z Vácova Vincenc viz Vincenc z Vácova

Vaculík Ludvík (* 1926)
27. červen 1967
26. září 1967
27. červen 1968
1. leden 1977

z Valdeka Vilém Zajíc viz Vilém Zajíc z Valdeka

Valdemar II. Sejer (1170-1241)
1205

z Valdštejna Adam mladší viz Adam mladší z Valdštejna

z Valdštejna Albrecht viz Albercht z Valdštejna

z Valdštejna Jan VI. viz Jan VI. z Valdštejna

z Valdštejna Jan Josef (1684-1731)
1715

z Valdštejna Ladislav viz Ladislav z Valdštejna

z Valdštejna Vincenc (1731-1797)
1763

z Valois Blanka viz Blanka z Valois

z Valois Jindřich III. viz Jindřich III. z Valois

z Valois Karel V. zvaný Moudrý viz Karel V. z Valois zvaný Moudrý

Vančura Vladislav (1891-1942)
5. říjen 1920
27. březen 1929
18. říjen 1929
27. květen 1942

Vandamme Dominique René (1770-1830)
29. srpen 1813

z Vartemberka Beneš viz Beneš z Vartemberka

z Vartemberka Čeněk viz Čeněk z Vartemberka

z Vartemberka Jan viz Jan z Vartemberka

Vašatý Jan (1836-1898)
12. květen 1887

Vávra Vincenc Halštatský (1824-1877)
29. prosinec 1848

Vavřinec z Březové (1370/1-1437)
1. srpen 1422

z Vechty Konrád viz Konrád z Vechty

z Veleslavína Daniel Adam viz Adam Daniel z Veleslavína

Verdier J. (+ 1942)
25. červen 1935

Veselý Antonín (* 1918)
3. červen 1975

Veselý Antonín Pravoslav (1875-1904)
21. únor 1894
4. duben 1897

Veselý Eduard (1817-1892)
1. leden 1866

Veverka František (1799-1849)
1824

Veverka Václav (1790-1849)
1824

z Vícemilic Jan Hvězda viz Jan Hvězda z Vícemilic

z Víckova Adam Jan viz Adam Jan z Víckova

z Víckova Vilém Prusinovský viz Vilém Prusinovský z Víckova

Viest Rudolf (1890-1945)
17. listopad 1939
29. červen 1940
30. červen 1944

Viklef Jan viz Jan Viklef

Viktor Emanuel II. (1820-1878)
24. červen 1866

Viktorin (1443-1500)
červen 146727. červenec 1469
1474

Viktorin Kornel ze Všehrd (1460-1520)
1490
13. březen 1495
1520

Vilém I. Ludvík (1797-1888)
20. říjen 1860
6. červen 1873

Vilém II. (1859-1941)
12. duben 1918

Vilém, hrabě franský (+ 871)
870

Vilém, arcijáhn přerovský (13. století)
20. září 1245

Vilém z Lobkovic (2. polovina 16. století-po 1625)
leden 1614

Vilém Míšeňský (+ 1407)
1393
květen 1401

Vilém Prusinovský z Víckova (1534-1572)
1565
1573

Vilém Rakouský (2. polovina 14. století)
1396

Vilém z Riesenberka (+ po 1477)
23. květen 1473

Vilém z Rožmberka (1535-1592)
1572

Vilém Saský III. (+ 1482)
27. únor 1458

Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka viz Slavata Vilém z Chlumu a Košumberka

Vilém Zajíc z Valdeka (+ 1319)
leden 1307
srpen 13131317

Villani Karel Drahotín Marie (1818-1883)
18. březen 1848

Vinařický Karel Alois (1803-1869)
10. duben 1832

Vincenc z Vácova (15. století)
6. květen 1458

Vincenc z Valdštejna viz z Valdštejna Vincenc

Vincentius (okolo 1130-po 1167)
1159

Vinkler František (1839-1899)
8. leden 1864

Viola Těšínská (+ 1317)
9. říjen 1305

Vistrah (9. století)
857

Viškovský Karel (1868-1932)
16. duben 1919

Vít (+ 1271)
1235

Vítěz Jan (1405-1472)
2. říjen 1471

Vitislav (9. století)
květen 872
červenec 895
915

Vitold (kolem 1352-1430)
červenec 1420
2. únor 1421
17. srpen 1421
duben 1422

Vladimír (9. století)
září 892

Vladimír Kyjevský (+ 1015)
981

Vladimír Olomoucký (12. století)
1189
květen 1194

Vladislav I. (+ 1125)
14. květen 1107
únor 1125
17. únor 1140

Vladislav I. Lokýtek (1260-1333)
srpen 12921300
1306
prosinec 1328
únor 1331

Vladislav II. (kolem 1110-1174)
17. únor 11401173
22. červen 1197

Vladislav II. Jagellonský, král polský (1351-1434)
červenec 1420
prosinec 1420
2. únor 1421
leden 1423
1431

Vladislav II. Jagellonský, král český (1456-1516)
5. červen 146913. březen 1516

Vladislav III. Jagellonský (1424-1444)
29. květen 1438
1440
září 1457

Vladislav, syn Soběslava I. (+ 1165)
1137
17. únor 1140

Vladislav, syn Přemysla I. (1207-1227)
1224

Vladislav Heřman (+ 1102)
1079
1093

Vladislav Jindřich (+ 1222)
leden 1192
22. červen 1197
1205
12. srpen 1222

Vladislav Moravský (+ 1247)
12381246

Vladislav Opolský (+ 1278)
1253

Vladivoj (+ 1003)
listopad 1002

Vlasov Andrej Andrejevič (1900-1946)
6. květen 1945

z Vlašimi Jan Očko viz Jan Očko z Vlašimi

Vlček z Čenova (okolo 1425-mezi 1500/10)
1470

Vlk Miloslav (* 1932)
27. březen 1991
26. listopad 1994
11. listopad 1998

Vodička Stanislav (1893-1918)
21. květen 1918

Vodsloň František (1906-?)
26. září 1967
18. říjen 1968
29. květen 1969

Voigt Mikuláš Adaukt (1733-1787)
1769

Vojta Hugo (1885-1941)
březen 1939
28. září 1941

sv. Vojtěch/Adalbert (kolem 957-997)
13. březen 9811000
1039

Vojtěch (+ 1200)
1168
1174
květen 1184

Vojtěch Raňkův z Ježova (+ 1388)
29. listopad 1378

Volkold (+ 992)
19. leden 982

Vološin Augustin (1874-1945)
11. říjen 1938
1. prosinec 1938

Vondrák Václav (1880-1962)
29. srpen 1916

Vonomír (8. století)
791

Vorel Jaroslav (1888-?)
23. srpen 1927

Voska Emanuel Viktor (1875-1960)
září 1914

Voskovec Jiří (1905-1981)
19. duben 1927

Voženílek Jan (1888-?)
16. duben 1919

Vraný Josef (1874-1937)
29. říjen 1932

Vrbenský Bohuslav (1882-1944)
1. duben 1918

Vratislav I. (888-921)
906
13. únor 921

Vratislav II. (+ 1092)
1055
28. leden 1061
1088
1109

Vratislav (konec 12. století-1. polovina 13. století)
20. březen 1212

Vratislav Brněnský (+ 1156)
říjen 1125
1128
1140

Vratislav z Pernštejna (1530-1582)
1572

z Vratu Jan Pašek viz Jan Pašek z Vratu

Vrbenský Bohuslav (1882-1944)
září 1907
29. červen 1924

Vrchlický Jaroslav (1853-1912)
1877
17. únor 1901

Vries Adriaen de (asi 1545-1626)
listopad 1583

z Vřesovic Jakoubek viz Jakoubek z Vřesovic

ze Všehrd Viktorin Kornel viz Viktorin Kornel ze Všehrd

Všetička Bohuslav Dimitrij (1893-1942)
1. únor 1919
březen 1939

Vyšehradský Jan viz Jan Vyšehradský

Vyx Ferdinand (+ asi 1928)
24. prosinec 1918


Dějiny zemí Koruny české v datech vydalo nakladatelství LIBRI.