Libri E-Shop
Nakupujte
ZDE
Nakladatelství původní české encyklopedické literatury
doc. PhDr. Jan KLÍMA
fotoCeloživotní kantor začal od píky na druhém stupni základních škol, pak učil dvacet let v gymnáziu ve svém rodném Vysokém Mýtě, kde stále žije s manželkou Marcelou (synové Tomáš a Jan se dávno osamostatnili, vnuk a dvě vnučky utěšeně rostou). Neobyčejné praktické i jazykové (mluví německy, anglicky, španělsky, portugalsky) zkušenosti získal také při dvouletém působení v Mosambiku (1985-1986, 1987-1988) a při ročním diplomatickém působení v angolské Luandě (1992). Od počátku roku 1993 učí na někdejší Vysoké škole pedagogické, nynější Univerzitě Hradec Králové, kde působí na Filozofické fakultě, na katedře politologie i jako učitel historie pro studenty z jiných kateder a ústavů (zejména Historického ústavu). Roku 2000 se habilitoval v oboru obecných dějin. Založil Kabinet iberoamerických studií, věnuje se především dějinám portugalsky mluvících oblastí v Africe, Evropě a Americe, účastní se četných vědeckých a odborných konferencí, přispívá do domácího i zahraničního odborného tisku.

Od odborné a pedagogické zátěže si stále rád odpočine při muzice v roli swingového pianisty. Velkou část své energie věnoval a věnuje publikační činnosti. Počty článků a studií, odborných recenzí a vědeckých příspěvků do sborníků už dávno přesáhly stovku. Počet publikovaných knih, někdy rozsáhlých, přesáhl dvacítku. Nakladatelství Libri umožnilo autorovi vyplnit dlouhou řadu bílých míst v české historické produkci, zejména moderní.

Kniha Poslední koloniální válka (2001), vydaná v Historické řadě, představila českému čtenáři poprvé rozsáhlý konflikt, který probíhal v letech 1961-1974 na třech afrických bojištích, a jeho ještě rozsáhlejší mocenské, politické a diplomatické zázemí. Angola (2003) zahájila autorovo doplňování ediční řady Stručná historie států přehledem dějin velké africké země. V téže řadě vzápětí vyšla také Brazílie (2003) a Východní Timor (2003). Výjimkou ze zaměření na země s portugalským úředním jazykem se stala kniha Pod německou vlajkou. Příběh jedné koloniální říše (2005), podávající nejen dějiny německého kolonialismu, ale také u nás dříve nezpracované události 1. světové války na afrických a orientálních bojištích. Kniha Zámořské objevy. Vasco da Gama a jeho svět (2006) zase líčí vrcholnou etapu portugalských objevných plaveb, životopis kapitána, který splnil evropskou touhu navázat přímý styk s dalekým Orientem, i zrod evropského kolonialismu v Africe a Asii; cena Klubu autorů literatury faktu (KALF) za rok 2006 ocenila jak přístup autora, tak počin nakladatelství. Guinea-Bissau (2006) doplnila řadu SHS o dosud nezpracovanou historii jedné z afrických zemí. K nejvýznamnější etapě jihoamerických dějin se obrátila kniha Zrození Latinské Ameriky. Simón Bolívar a jeho doba (2007), kde autor zpracoval dramatický osvobozenecký zápas kontinentálních rozměrů i biografii jeho předního představitele. Edici Stručná historie států doplnil dále Mosambik (2007) dějinami jednoho z velkých afrických států. Do reprezentativní ediční řady nakladatelství Libri Dějiny států v datech vstoupil autor rozsáhlými Dějinami Portugalska v datech (2007), vybavenými mimo jiné i pestrým obrazovým doprovodem. V tisku je další přehled historie dvou afrických ostrovních zemí v řadě SHS Kapverdské ostrovy, Svatý Tomáš a Princův ostrov (2008).

Docent Jan Klíma publikoval své knihy také v nakladatelstvích Panorama, Nakladatelství Lidové noviny, Aleš Skřivan ml., Gaudeamus, Paradise Studio aj.

email © Libri 2001-2016 – programování a správa obsahu tomáš honzák – design ondrej.aust.cz – validní HTML 4.01 a CSS 2.1 jak si objednat knížky